งานบริการห้องประชุม

September, 2018
  • Monday, September 03, 2018 08:30 - 16:30
    สอบทานองค์กรผู้ใช้สินเชื่อภาคกรุงเทพตะวันออก 50 คน คุณธิติมา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

  • Thursday, September 20, 2018 13:00 - 16:30
    คณะอนุกรรมการบริหารบุคลากร 25 คน ส.ทรัพยากรบุคคล คุณแมว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303