งานบริการ

2017
January, 2017
 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  สอช.ภาคตะวันออก 10 คน ห้อง 304 คุณป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  คุณภาพชีวิต ภาคตะวันออก 20 คน ห้อง 303 ป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  ประชุมทีม ทรัพยากรบุคคล 10 ตน ห้อง 304 คุณแมว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Friday, January 06, 2017 08:30 - 16:30
  เปิดซอง HR. 5 คน ห้อง 304 ส.บริหารงานกลาง คุณแต้ว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Tuesday, January 10, 2017 08:30 - 16:30
  กลุ่มภาษาอังกฤษ 15 คน ห้อง 304 ส.ทรัพยากรบุคคล คุณเสาวลักษณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Friday, January 13, 2017 08:30 - 16:30
  หารือ กับ BENZA 10 คนื ห้อง 304 ส.เทคโนโลยีฯ คุณอแนนี่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Wednesday, January 18, 2017 08:30 - 16:30
  ตรวจเอกสารเบิกจ่าย ภาคกรุงเทพณฯ/ตะวันออก 10 คน ห้อง 304 ภาคกรุงเทพฯ คุณหลัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Friday, January 20, 2017 08:30 - 16:30
  พัฒนาระบบ สหกรณ์คลองลาดพร้าว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Sunday, January 22, 2017 08:30 - 16:30
  เตรียมคณะจัดทำแผน ภาคตะวันออก 10 คน ห้อง 303 ภาคกรุงเทพฯตะวันออก คุณบุญทัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Tuesday, January 24, 2017 08:30 - 16:30
  ตรวจเอกสารเบิกจ่าย ภาคกรุงเทพฯ 10 คน ห้อง 304 คุณหลัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304