งานบริการ

2017
January, 2017
 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  คณะทำงานภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก 20 คน ห้อง 303 คุณออยส์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Monday, January 09, 2017 08:30 - 16:30
  สอช.ภาคกรุงเทพฯ 25 คน ห้อง 303 ภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก คุณหลัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Tuesday, January 10, 2017 08:30 - 12:00
  โปรแกรมสารบัญกลาง 7 คน ห้อง 303 ส.บริหารงานกลาง คุณเกษดา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Thursday, January 12, 2017 08:30 - 16:30
  ภาคกรุงเทพฯประชุมร่วม ส.ตรวจสอบ 10 คน ห้อง 303 คุณฟาง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Friday, January 13, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการตรวจสอบ 20 คน ห้อง 303 ส.ตรวจสอบ คุณจันทนี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Monday, January 16, 2017 08:30 - 16:30
  คณะทำงานจัดงานปีใหม่ 15 คน ห้อง 303 ส.ทรัพยากรบุคคล คุณเสาวลักษณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Thursday, January 19, 2017 08:30 - 16:30
  พิจารณา โครงการทุนความดี อ.ป๋วย 15 คน ห้อง 303 ส.ยุทธศาสตร์และชเื่อมโยง คุณมะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Monday, January 23, 2017 08:30 - 16:30
  ประชุมอนุกรรมการสินเชื่อ 25 คน ห้อง 303 ส.บริหารกองทุน คุณอรรถยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Tuesday, January 24, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการนโยบายและแผน 25 คน ห้อง 303 ส.ตรวจสอบ คุณเคลือวัลย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Thursday, January 26, 2017 08:30 - 16:30
  ศปก.คทช 20 คน ห้อง 303 หน่วยคลอง คุณณัฐวสา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303