งานบริการ

2017
January, 2017
 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  บ้านมั่นคง ภาคกลาง/ตะวันตก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Friday, January 06, 2017 08:30 - 16:30
  ยุทธศาสตร์และกองเลขา ภาค กทม./ตะวันออก ชุดเล็ก 35 คน ห้อง 301-302 ภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก คุณโบว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Sunday, January 08, 2017 08:30 - 16:30
  บ้านมั่นคง ภาคกลาง/ตะวันตก คุณใกล้รุ่ง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Monday, January 09, 2017 08:30 - 16:30
  ประชุมรวม 4 หน่วยงาน ออกแบบพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็ง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Wednesday, January 11, 2017 08:30 - 16:30
  เตรียมงาน ภาคประชาสังคม 60 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.ยุทธศาสตร์ คุณบัวทอง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Friday, January 13, 2017 - Saturday, January 14, 2017 08:30 - 16:30
  เวทีพิจารณากองทุนความดี ดร.ป๋วย 35 คน ห้อง 301-302 ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน คุณมะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Monday, January 16, 2017 08:30 - 16:30
  คุยแกนนำการพัฒนาเมืองทุกมิติ 35 คน ห้อง 301-302 ภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก คุณโบว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Tuesday, January 17, 2017 08:30 - 16:30
  เวทีผู้สูงอายุ 35 คน ห้อง 301-302 ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงฯ คุณมะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Thursday, January 19, 2017 08:30 - 16:30
  กลั่นกรองสินเชื่อ 25 คน ห้อง 301-302 ส.บริหารกองทุนฯ คุณอรรถยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Monday, January 23, 2017 08:30 - 16:30
  คณะกรรมการเมืองสุขภาพ 30 คน ห้อง 301-302 ส.บ้านมั่นคง คุณแอล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302