งานบริการ

2017
January, 2017
 • Wednesday, January 04, 2017 06:30 - 16:30
  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  บ้านมั่นคง ภาคกลาง/ตะวันตก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  คณะทำงานภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก 20 คน ห้อง 303 คุณออยส์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  สอช.ภาคตะวันออก 10 คน ห้อง 304 คุณป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Wednesday, January 04, 2017 - Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  จ.นนทบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • Wednesday, January 04, 2017 08:30 - 16:30
  ตึกยิบซั่ม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • Thursday, January 05, 2017 - Friday, January 06, 2017 06:00 - 16:30
  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  คุณภาพชีวิต ภาคตะวันออก 20 คน ห้อง 303 ป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  ประชุมทีม ทรัพยากรบุคคล 10 ตน ห้อง 304 คุณแมว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • Thursday, January 05, 2017 08:30 - 16:30
  บางใหญ่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768