งานบริการ

22 - 28 January, 2017
January 22
 • 06:00 - 16:30  จ.เชียงราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 08:30 - 16:30  เตรียมคณะจัดทำแผน ภาคตะวันออก 10 คน ห้อง 303 ภาคกรุงเทพฯตะวันออก คุณบุญทัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

January 23
 • 06:00 - 16:30  จ.เชียงราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 07:00 - 16:30  รร.อมารี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  คณะกรรมการเมืองสุขภาพ 30 คน ห้อง 301-302 ส.บ้านมั่นคง คุณแอล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • 08:30 - 16:30  ประชุมอนุกรรมการสินเชื่อ 25 คน ห้อง 303 ส.บริหารกองทุน คุณอรรถยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • 08:30 - 16:30  อนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/60 50 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • 13:30 - 16:30  ธ.กรุงไทยสาทร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

January 24
 • 05:45 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • 06:00 - 16:30  จ.เชียงราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 07:00 - 16:30  รร.อมารี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 08:00 - 16:30  จ.ขอนแก่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • 08:30 - 16:30  ตรวจเอกสารเบิกจ่าย ภาคกรุงเทพฯ 10 คน ห้อง 304 คุณหลัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • 08:30 - 16:30  อนุกรรมการนโยบายและแผน 25 คน ห้อง 303 ส.ตรวจสอบ คุณเคลือวัลย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

January 25
 • 06:00 - 16:30  จ.เชียงราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 07:00 - 16:30  รร.อมารี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768, เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 08:00 - 16:30  จ.ขอนแก่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • 08:30 - 16:30  คณะกรรมการสถาบันฯ 60 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.อำนวยการกลาง คุณเอกพันธ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • 08:30 - 16:30  ถ.ศรีอยุธยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  ภาคกลาง/ตะวันตก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

January 26
 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 06:00 - 16:30  จ.เชียงราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 08:00 - 16:30  จ.ขอนแก่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • 08:00 - 16:30  นครชัยศรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • 08:30 - 16:30  ที่อยู่อาศัย ภาคกรุงเทพฯ 15 คน ห้อง 304 คุณออยส์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • 08:30 - 16:30  พระราม2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  ศปก.คทช 20 คน ห้อง 303 หน่วยคลอง คุณณัฐวสา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

January 27
 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 06:30 - 16:30  ศูนย์ราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 07:00 - 16:30  จ.นครนายก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • 08:30 - 16:30  จนท.ภาคกรุงเทพฯตะวันออก 25 คน ห้อง 301-302 ภาคกรุงเทพฯตะวันออก คุณเสกสรรค์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • 08:30 - 16:30  หารือเรื่องบ้านที่ได้รับผลกระทบแนวเขื่อน คลองลาดพร้าว 20 คน ห้อง 303 ศปก.ทชค คุณจิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • 08:30 - 16:30  อัยการนนทบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

January 28
 • 06:00 - 16:30  จ.ประจวบฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 06:00 - 16:30  จ.สมุทรสาคร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768