งานบริการ

01 - 07 January, 2017
January 04
 • 06:30 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • 08:30 - 16:30  คณะทำงานภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก 20 คน ห้อง 303 คุณออยส์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 303

 • 08:30 - 16:30  จ.นนทบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  ตึกยิบซั่ม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 08:30 - 16:30  บ้านมั่นคง ภาคกลาง/ตะวันตก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • 08:30 - 16:30  สอช.ภาคตะวันออก 10 คน ห้อง 304 คุณป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

January 05
 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • 08:30 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  คุณภาพชีวิต ภาคตะวันออก 20 คน ห้อง 303 ป๋าหมึก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

 • 08:30 - 16:30  จ.นนทบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 08:30 - 16:30  บางบอน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • 08:30 - 16:30  บางใหญ่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • 08:30 - 16:30  ประชุมทีม ทรัพยากรบุคคล 10 ตน ห้อง 304 คุณแมว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304

January 06
 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • 06:00 - 16:30  กระทรวงพม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • 06:00 - 16:30  จ.สุพรรณบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อริยะ เจริญศิริ (ธ9497) 095-2254199

 • 08:30 - 16:30  ทะเบียนกลาง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • 08:30 - 16:30  ยุทธศาสตร์และกองเลขา ภาค กทม./ตะวันออก ชุดเล็ก 35 คน ห้อง 301-302 ภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก คุณโบว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 301-302

 • 08:30 - 16:30  เปิดซอง HR. 5 คน ห้อง 304 ส.บริหารงานกลาง คุณแต้ว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 304