งานบริการ

08 December 2019 - 15 January 2020
 • Wednesday, December 04, 2019 - Monday, December 09, 2019 07:00 - 16:30
  จ.อุบลราชธานี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • Monday, December 09, 2019 07:00 - 16:30
  กระทรวง พม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • Monday, December 09, 2019 08:30 - 16:30
  จ.ปทุมธานี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • Monday, December 09, 2019 08:30 - 16:30
  ม.จุฬา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768, นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • Monday, December 09, 2019 08:30 - 16:30
  รร.เซ็นทรา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จิติน ปะวะภูชะเก (ธ9497) 094-0209925

 • Tuesday, December 10, 2019 08:00 - 16:30
  รัฐสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • Wednesday, December 11, 2019 08:30 - 16:30
  ทะเบียนกลาง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จิติน ปะวะภูชะเก (ธ9497) 094-0209925

 • Wednesday, December 11, 2019 08:30 - 16:30
  พระราม2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918

 • Wednesday, December 11, 2019 08:30 - 16:30
  รัฐสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • Thursday, December 12, 2019 - Saturday, December 14, 2019 10:00 - 16:30
  จ.ชลบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768, นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217