ข่าวสารภายใน

ข่าวสารภายใน (39)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงชนบท ให้ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อนในจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน 191 ครัวเรือน ตั้งเป้าทั่วประเทศ ปี 2560…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้าราชการกระทรวง รดน้ำขอพร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรี…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ร่วมงานพิธีมอบรางวัล"ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2560" ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ปพม. (นายไมตรี…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธียกเสาเอก และตรวจเยี่ยมชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 1513 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 10 - 11 มกราคม 2560 สัมมนาเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง เพื่อวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และเรียนรู้โครงสร้างการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รก.ผอ.พอช ให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ร่วมกับ จนท 5 ภาค…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เสร็จอีกงานกับงานกิจกรรมชุมชนริมคลอง"แต้มฝันปันสี "@ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล พอช. ภายใต้สังกัด พม.…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
พอช.มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความพร้อมรับผิด และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พอช.จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในการสัมมนาเชิงบริหารเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรในอนาคต เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮมบูติครีสอร์ท จังหวัดนครนายก สารจากผู้บริหารเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อผู้ปฏิบัติงาน พอช.และสาธารณชน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่…
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว เดือน พฤศจิกายน 2559

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าร่วมสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำไปปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์…