ข่าวสารภายใน

ข่าวสารภายใน (39)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 23 เมษายน 2558 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีประดับปีกร่มผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร พอช. พบคุณสิน สื่อสวน เพื่อแสดงความยินดีในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณสมสุข บุญญะบัญชา และคุณนาฎวิภา วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร พอช. พบคุณสิน สื่อสวน เพื่อแสดงความยินดีในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณสมสุข บุญญะบัญชา และคุณนาฎวิภา วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร พอช. พบคุณสิน สื่อสวน เพื่อแสดงความยินดีในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณสมสุข บุญญะบัญชา และคุณนาฎวิภา วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 เยี่ยมเยือนเครือข่ายภัยพิบัติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านวางแผนย้ายชุมชนมาอยู่ที่สูงและข้างถนน ตอนนี้น้ำเริ่มท่วม วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนัก ผอ. พอช. เชิญ 14 คน…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 เยี่ยมเยือนเครือข่ายภัยพิบัติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านวางแผนย้ายชุมชนมาอยู่ที่สูงและข้างถนน ตอนนี้น้ำเริ่มท่วม วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนัก ผอ. พอช. เชิญ 14 คน…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ร่วมลงนาม MOU แผ่นดินไหวเชียงราย ชุดที่ 2 จำนวน 11 ตำบล จำนวนเงิน 2.39 ล้านบาท (ผช.อัมพร)…
หน้าที่ 5 จาก 5