ข่าวสารภายใน

ข่าวสารภายใน (39)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” เชื่อมโยงผู้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรนำสินค้าสู่ตลาดคลองผดุงเกษม เพื่อถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ที่ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 รมว.พม. และคณะ ร่วมกับ พอช.+ สน.ระบายน้ำ + เขตสายไหมตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว. เขตสายไหม เวลา 11.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ผอ.พอช.…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และมูลนิธิหัวใจอาสา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เวทีสมัชชาองค์กรชุมชน "ปฏิบัติการพลเมืองเต็มพื้นที่" และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้ง 1/2558 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กัน ยายน 2558 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้กล่าวมอบนโยบายและกล่าวเปิดงาน…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ลงนามบันทึกความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับพอช.ที่ผจก.เฉลิมศรี ได้ประสานมาตั้งแต่ต้น เพื่อสนับสนุนให้นำ วทน.ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มที่พื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด มีเครือข่ายที่ดินเข้าร่วม ขอบคุณภาพจากผญ.ละอองดาว วันที่ 9…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เพื่อสนับสนุนการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน โดยบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนภาครัฐจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนในพื้นที่ ภาคประชาสังคม (เอ็นจีโอ) และภาคเอกชน โดยมีตัวแทนจากบริษัทซีพี…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมเวทีรับรองข้อมูลข้อมูลที่ดินบูโด ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หลังจากจิสด้านำข้อมูลของชาวบ้านกะของสำนักอนุรักษ์ที่ 6 ไปซ้อนทับกัน มีแตกต่างกันไม่เกิน 15 % วันที่ 4 มิถุนายน 2558…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
ที่ 3 พฤษภาคม 2558 มาช่วยงานกับคนเชียงใหม่ พยายามฟื้นฟูโรงแรมศรีประกาศ โรงแรมแห่งแรกของเชียงใหม่ ครบอายุ 110 ปี ทำศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ โดยจิตอาสาล้วน มีงานแสดงงานเปิดตั้งแต่ เวลา 10.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2558…