ข่าวสารภายใน

ข่าวสารภายใน (39)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2559 นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการ และนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านมั่นคง ณ กรุงกิโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ วันที่…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 4 องค์กร ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีแนวทางร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทีมนักพัฒนาสังคม ของศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองพื้นที่ 2 เข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ตักบาตรพระ 85 รูป วันที่…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายไมตรีอินทุสุต ปลัดกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองพื้นที่ 4 คลองลาดพร้าวเขตจตุจักร พร้อมเยี่ยมพบปะชาวบ้านชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนวังหิน วันที่ 9 มิถุนายน 2559…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวทีเสวนา "ประชารัฐ ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน" ในงานสัมมนาเปิดยุทธศาสตร์ ประชารัฐ กับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น มีผู้ร่วมเสวนา 1) นายมรกต พิธรัตน์ ผช.กรรมการ ผจก.ธกส.…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 มีพิธีลงเสาเอกโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เวลา 14.00 - 16.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2559…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 30 มีนาคม 2559 งานปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พิธีปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่ พอช.ร่วมกับธนาคารโลก กองทุนพัฒนาสังคมประเทศญี่ปุ่น (Japan Social Development Fund : JSDF) และเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดทำโครงการดังกล่าว…
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร พอช. ลงพื้นที่คลองลาดพร้าวเพื่อติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ร่วม กับ ผช.ผบ.ทบ (1) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00…