วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนมิถุนายน 2560

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

          วันที่ 11 มิถุนายน 2560  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบ้านย่านบางซื่อ "จากวังหลังสู่บางซื่อ"  ณ ชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เขตบางกอกน้อย มีรองปลัดกระทรวงฯ (นางนภา เศรษฐกร) รักษาการผอ. พอช. (นาย สมชาติ ภาระสุวรรณ) และที่ปรึกษา พอช. (นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์) เข้าร่วมด้วย การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ   และการศึกษาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งระหว่างชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์  และชุมชนริมคลองบางซื่อ  โดย การเรียนรู้. เรียนแบบ และเรียนลัด ในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนต่อไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย   การเยี่ยมชมกระบวนการจัดที่อยู่อาศัย  ศึกษาย่านวังหลัง โอกาสและการพัฒนาเมืองถอดบทเรียน การนำรูปแบบไปใช้ในชุมชนริมคลองบางซื่อ     ท่านปลัดฯ ได้กล่าวว่า  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ได้ทำพิธีมอบบ้านให้แก่ชาวชุมชนนี้ เมื่อต้นปี 2559 และท่านปพม.ได้มอบนโยบายการจัดชุมชนให้มีองค์ประกอบดังนี้ กายภาพ ภูมิภาพ การบูรณาภาพ สถานภาพ และภาพลักษณ์ รวมทั้งให้กำลังใจแก่ชุมชนริมคลองบางซื่อในการพัฒนาชุมชนริมคลองฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อลูกหลานชาวชุมชนต่อไป

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านชุมชนเลียบคลอง 2 เขตสายไหม

        วันที่ 17 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนถนนนวมินทร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนริมคลองลาดพร้าว บางซื่อ คลองเปรมประชากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำและชาวชุมชนสามารถลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการสร้างความเข้มแข็งในการร่วมขับเคลื่อนงาน โดยชุมชนเป็นแกนหลักอย่างยั่งยืน

 

 

อ่าน 98 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น