วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อบังคับ ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เขียนโดย
อ่าน 273 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)