วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เขียนโดย
อ่าน 50 ครั้ง