วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 70/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารภารกิจ พอช. ขบวนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ตีพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับแท็บลอยด์ X-Cite โดยวิธีเฉพา

เขียนโดย
อ่าน 12 ครั้ง