วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง56/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประเมินซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและก่อสร้างอาคารที่จอดรถพร้อมศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 69 ครั้ง