วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง55/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านพื้นที่หนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 52 ครั้ง