วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง53/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 20 เครื่อง ศูนย์ปฏิการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 53 ครั้ง