วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง50/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 33 ครั้ง