วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง48/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างบริการจัดเก็บและรักษาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 44 ครั้ง