วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง.35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนโรงเจ ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา ชุมชนพหลโยธิน 46 และชุมชนคลองเสนานิคม 2

เขียนโดย
อ่าน 91 ครั้ง