วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 33/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 139 ครั้ง