วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ค8/2557 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้รองผู้อำนวยการ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

เขียนโดย
อ่าน 170 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)