วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ค1/2549 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

เขียนโดย
อ่าน 160 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)