วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 6/2562 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หัวหน้าสำนักและผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 22 ครั้ง