วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค11/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เขียนโดย
อ่าน 216 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)