วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค9/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เขียนโดย
อ่าน 199 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)