วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค8/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค ผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการสำนักและหัวหน้าสำนัก (แก้ไขเพิ่มเติม)

เขียนโดย
อ่าน 212 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)