วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค7/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค (แก้ไขเพิ่มเติม)

เขียนโดย
อ่าน 169 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)