วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันที่ ค 27/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 108 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)