วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ค3/2559 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เจ้าพระยา และปทุมธานีโมเดล

เขียนโดย
อ่าน 209 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)