วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งค9/2558เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้จัดการสำนักงานภาค ผู้จัดการสำนักงาน หัวหน้าสำนัก และหัวหน้าหน่วยปฎิบัติการบ้านมั่นคงและที่ดินภาค ในการดำเนินงานต่างๆ และอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อ และโครงการที่สนับสนุนองค์กรชุมชน (ฉบับที่ 2)

เขียนโดย
อ่าน 265 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)