วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการในการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เขียนโดย
อ่าน 15 ครั้ง