วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศคณะกรรมการสถาบัน เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ของนายสมชาติ ภาระสุวรรณ

เขียนโดย
อ่าน 41 ครั้ง