วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานภายใน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 4/2562

เขียนโดย
อ่าน 20 ครั้ง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)