Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

เลือก internet option ในหน้าต่าง internet explorer 

คลิกเลือกหมวด privacy จากนั้นคลิกเลือก sites จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นคลิกกด Advanced

ทำการเพิ่มโดเมน codi.or.th เข้าไป กด Add จากนั้นคลิกเลือก Close

ทำการเพิ่มโดเมนและ IP ที่ใช้งาน คือ codi.or.th กด add จากนั้นทำการเพิ่ม หมายเลข 61.19.97.237 เข้าไปแล้วจึงกด Close

กลับมาที่หน้า privacy ในส่วยของ Pop-up blocker คลิกเลือก setting

จากนั้นทำการเพิ่ม ชื่อเข้าไป codi.or.th และ หมายเล 61.19.97.236 เข้าไป

จากนั้นทำการกด Close / Ok ให้หมดทุกหน้าต่างก็จะสามารถใช้งานได้ตามปรกติ

ขอแนะนำการติดตั้งเครื่องพิมพืผ่านระบบเครือข่าย (Printer sharing) ที่มีการเปิดแชร์ไว้ในระบบเครือข่ายของเรา การติดตั้งก็สามารถทำตามขั้นตอนคล้ายๆกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบปกติ Local Printer แต่ก็มีจุดที่ต้องเลือกต่างกันดังนี้ 


1. คลิกปุ่ม Start จากนั้นคลิก Control Panel ทางด้านขวาของเมนู
2. คลิก Printers กรณี Control Panel อยู่ในมุมมองแบบแยกประเภท Category View หรือไม่ก็ double-click ปุ่ม Printers and Faxes กรณีอยู่ในมุมมองแบบ Classic View.
3. คลิกแถบลิงค์ Add a Printer จะนำเข้าสู่ Add Printer Wizard จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next button,
4. คลิกปุ่ม Network Printer หรือ Printer Attached to Another Computer จากนั้นคลิก Next
5. ถ้าเรารู้จักชื่อของเครื่องพิมพที่เปิดแชร์ไว้ ให้เราเลือกและคลิก Connect to This Printer หรือคลิก browse เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ , เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดแชรไว้ จากนั้นคลิก Next ปกติการกำหนดชื่อหรือค่าของเครื่องพิมพ์นี้ผู้ดูและระบบจะรู้ดี ถ้าเราไม่ทราบก็สามารถสอบถามจากผู้ดูแลระบบได้ ซึ่งจะเป็นการระบุ Path หรือ url ของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ต
6. ในช่อง Browse ค้นหา Printer , เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่มีการแชร์ไว้ จากช่องเครือข่าย.
เมื่อเราคลิก printer icon ในกล่องนี้แล้ว, ระบบก็จะใส่เส้นทาง path ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดแชร์ไว้ให้โดยอัตโนมัติ.
7. คลิก Next button เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่า Default Printer dialog box ถ้าเราต้องการกำหนดให้เครื่องพิมพ์ที่เราติดตั้งเป็นค่า default printer (เครื่องพิมพ์หลักของเรา) ซึ่งเวลาสั่งพิมพ์งานเครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็จะถูกใช้งานเป็นเครื่องแรกนั้นเอง
8. คลิก Next button เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish button จากนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรมพวก Word 2002 and Excel 2002, หรือสั่งพิมพ์จาก Windows ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้เครื่องพิมพ์ตัวอื่นๆที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรา (นอกเหนือจากระบบเครือข่าย) ให้เราเปิดโปรแกรมเอกสารที่ต้องการพิมพ์งานขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือก File--Print) จากนั้น เลือกเครื่องพิมพ์ตามที่เราต้องการจากเมนู drop-down list box.

 

  • ต้องดูว่าไฟล์ที่จะแนบนั้นมีขนาดมากกว่าที่โปแกรมกำหนดหรือไม่ คือ ไม่เกิน 5 MB ถ้ามีขนาดมากกว่าต้องทำการแปลงค่าขนาดของไฟล์ให้เล็กลง โดยการ Zip ไฟล์ที่จะทำการแนบ เลือกคลิกขวา จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้เราทำการเลือก ที่ Add to archive... เลือกช่อง Split to Volumes,size พิมพ์ตัวเลข 5 เลือกเป็น MB จากนั้นกด OK ก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาเป็นไฟล์ Zip จากนั้นก็กลับไปที่โปรแกรม แล้วดำเนินการเลือกแนบไฟล์ Zip นี้ได้เลย ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 ไฟล์ เราทำการแนบไฟล์เข้าจนครบ ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ
  • กรณีที่ไฟล์ข้อมูลที่แนบนั้นขนาดไม่เกินที่กำหนด แต่ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ ให้ดูว่าไฟล์ข้อมูลที่เราจะแนบนั้นอยู่ในชั้นโฟล์เดอร์ที่เราจัดเก็บหลายชั้นหรือไม่ แล้วชื่อที่ตั้งมีความยาวมากก็จะส่งผล แก้โดยการปรับย้าย ให้ไฟล์ข้อมูลเก็บไม่ลึกจนเกินไป และไม่ตั้งชื่อไฟล์ที่จะแนบยาวเกินไป ก็สามารถแนบไฟล์ข้อมูลได้

แก้ไขโดย เริ่มจากการเพิ่มรายชื่อบุคคลไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ให้ใส่เครื่องหมาย –และข้อมูลอื่นจนครบ จากนั้นบันทึก ไปค้นหารายชื่อ โดยเลือกค้นหาจากจังหวัด จะปรากฏรายชื่อที่บันล่าสุด และเลือกแก้ไข แล้วจากนั้นทำการเพิ่มชื่อ-สกุล ที่ถูกต้องแล้วบันทึก จากนั้นก็ดำเนินการเพิ่มรายชื่อบุคคลในการกลุ่มองค์กรนั้นๆได้ตามปกติ  ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ

  • ให้เข้าระบบใหม่อีกครั้ง การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้บันทึกอย่างเนื่อง ไม่ควรทิ้งเวลาการใช้งานในโปรแกรมเกินกว่า 10 นาที (การออกแบบแสดงผลอนุมัติโครงการ)
  • แจ้งสำนักเทคโนฯ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

ได้ โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทางศาล เพื่อให้กรรมการทุกคนมารวมตัวกัน และหาข้อยุติ โดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างสถาบัน ฯ และกรรมการทุกคน

คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามมาช่วยเหลือให้คู่ความต่อรองกันได้สำเร็จ

เป็นกรณีที่เมื่อนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล และในระหว่างที่ศาลกำลังพิจาณาคดีดังกล่าวอยู่ คู่กรณีได้ทำความตกลงกันโดยการผ่อนปรนให้แก่กันในข้อพิพาทดังกล้าว ทำให้ข้อพิพาทที่มีอยู่นั้นสินสุดลุงจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษาให้เป็นไปตามที่ได้ยอมความกันดังกล่าว