playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

“ตาย ตาย เศรษฐกิจแบบนี้ ป้าไม่มีเงินส่งสมทบเข้ากองทุนแน่ๆ” เสียงบ่นจาก “ป้าโอ๋ขายหมู” นางลำไย แสงทิม สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง จากหมู่ที่ 7 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ป้าโอ๋ เดินทางมาเพื่อเบิกสวัสดิการช่วยเหลือจากเจ็บป่วยแล้วนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ของสามี จำนวน 5 คืน

กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ปี 2551 จากสมาชิกเริ่มแรก 225 ราย ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เพิ่มเป็น 2,066 ราย จากวิสัยทัศน์ “เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและมั่นคงในการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกมิติ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ภายใน ปี 2565” ซึ่งดูแลสมาชิกตั้งแต่ครรภ์มารดา จนถึงเชิงตะกอน เริ่มจากจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกแค่ 3 เรื่อง (เกิด เจ็บ และตาย) แต่ปัจจุบัน มีสวัสดิการมากกว่า 12 เรื่อง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงเรื่องปากเรื่องท้องของสมาชิก ทำให้ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง เกิดแนวความคิดที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในตำบล โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิกเช่น กลุ่มคนเอาถ่าน (ผลิตถ่านคุณภาพสูง น้ำส้มควันไม้ และสบู่ถ่าน) กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มผักปลอดสาร เป็นต้น  

whd1

         จากคำบ่นของ“ป้าโอ๋ขายหมู” ในวันนั้นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง จึงเปิดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากหมู โดยมีสมาชิกกองทุน สนใจเข้าร่วม จำนวน 25 คน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ “กองทุน แบบ หมู หมู”

จากผู้เข้าอบรม  25 คน เหลือ  6 คน  ที่สามารถกลับไปต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จาก“วิทยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ทับกวาง”  โดยการผลิตหมูแดดเดียว จำหน่ายภายใต้แบรนด์ “หมูแดดเดียวแม่ละม้าย”  จากผลิตและจำหน่าย อาทิตย์ละ 5 กิโลกรัม (น้ำหนักหมูสด) ปัจจุบัน เพิ่มเป็นอาทิตย์ละ 15 ถึง 20 กิโลกรัม โดยมีตลาดจากคนในชุมชน  ผู้ที่มาศึกษาดูงานในตำบล และหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ซื้อไปเป็นของฝาก ทำให้เกิดรายได้ให้กับกลุ่มอาทิตย์ละ 2,400 -  3,200 บาท  

            ตอนนี้ “ป้าโอ๋ขายหมู” กลายเป็นวิทยากรหลัก ในเรื่องการอบรมการทำหมูแดดเดียว โดยให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน หรือผู้ที่สนใจ  โดยเปิดเผยสูตรทั้งหมด  พร้อมวิธีการทำตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบ การหมัก การตาก จนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยความภาคภูมิใจ

วัตถุดิบที่ใช้ ในการทำหมูแดดเดียว มีหมูเนื้อแดง เกรด A จำนวน 5 กิโลกรัม (ถ้าเนื้อแดงติดมัน จะเพิ่มความอร่อยในเวลาทำอาหาร) น้ำตาลทราย 2 ขีด เกลือป่น 1 ขีด และน้ำปลาอย่างดี 2 ขีด

วิธีการทำ นำเนื้อหมูมาหั่นสไลด์ เป็นชิ้นบางๆ ใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ เติมน้ำตาลทราย เกลือป่น  และน้ำปลาอย่างดี  พร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วพักทิ้งไว้ในตู้เย็น 12 ชั่วโมง จากนั้นค่อยนำหมูที่หมักไว้  มาตากแดด ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแสงสว่างของแดด) พร้อมบรรจุใส่กล่อง เพื่อจัดหน่าย โดยเหมาะทั้งซื้อไว้รับประทานในครัวเรือน หรือเป็นของฝากญาติพี่น้อง ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  

      whd2.jpgwhd3.jpg

whd4.jpgwhd6.jpg

          จากวิกฤตสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี “กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง” พร้อมเดินเคียงข้างสมาชิก สนับสนุนอาชีพให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิด จนตาย เพื่อให้สมาชิกมีสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า ทั้งตำบล เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ “คณะกรรมการกองทุนฯมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนรับรู้และเข้าในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนและให้การยอมรับมากขึ้น  สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีส่วน ร่วมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชนอย่างเข้มแข็ง”

นาวิน สาตทรัพย์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิหารแดง

081-853-7732

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter