playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Phetchaburi Training1

เพชรบุรี / ระหว่างวันที่  4-6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน "โซนทะเล” ที่บ้านพิงภูแพรว    รีสอร์ท  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนชุมชนจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี จำนวน 21 คน

เป้าหมายในการจัด Work Shop  ในครั้งนี้ คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะและนำไปใช้ได้จริง  สามารถพัฒนาศักยภาพแกนนำขบวนชุมชนให้มีทักษะในการจัดการความรู้เพื่อการสื่อสาร  รวบรวมข้อมูล  ชุดความรู้  เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง  สนับสนุนให้พื้นที่เกิดการเรียนรู้ ทำสื่อให้เกิดประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากสื่อ  เพื่อจัดการความรู้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

หลักสูตรประกอบไปด้วย 1.หลักการเขียนสารคดีเพื่องานพัฒนา  โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้โครงสร้างของการเขียนสารคดี ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน คือ  1) ชื่อเรื่อง  2) การเปิดเรื่องหรือเกริ่นนำ  3) เนื้อหาและการเดินเรื่อง  และ 4) การสรุปหรือปิดเรื่อง  หลังจากนั้นจึงให้ผู้เข้าอบรมนำข้อมูลงานพัฒนาหรือกิจกรรมในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่มาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนออกมา

Phetchaburi Training2_resize.jpg

2.การผลิตคลิป VDO. โดยใช้โทรศัพท์มือถือ (MOJO)  โดยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือ   เพื่อถ่ายรูป  ถ่ายวิดีโอ  ลงเสียงบรรยาย  ใส่ดนตรีประกอบ  ใส่ตัวหนังสือ  และตัดต่อออกมาเป็นคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของชุมชนในแง่มุมต่างๆ  และ 3.โปรแกรม Snap Seed เพื่อนำภาพมาใส่คำบรรยาย  บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการจริง  โดยใช้พื้นที่เทศบาลตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นตำบลนวัตวิถี  แหล่งปลูกต้นตาล  ผลิตภัณฑ์จากตาล พื้นที่เรียนรู้สภาองค์กรชุมชน  สวัสดิการชุมชน บ้านพอเพียง เกษตรอินทรีย์  การเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยอินทรีย์  การทำเครื่องจักสาน  ทำว่าว  ฯลฯ  นำเรื่องราวเหล่านี้มาผลิตเป็นคลิป VDO.

Phetchaburi Training3_resize.jpg

นายเชิดศักดิ์ พฤกษ์ประมูล ตัวแทนชุมชนจากตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กองเลขาคณะทำงานขบวนจังหวัดฯ กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า  ได้ความรู้เรื่องการเขียนสารคดีเรื่องราวของชุมชน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของตำบลให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนได้  

นอกจากนี้วิทยากรได้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้โปรแกรมการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ  2 โปรแกรม คือ 1.โปรแกรม Snap Seed  โดยใช้รูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแล้วมาใส่ข้อความ  หรือเนื้อหาต่างๆ ลงไป  นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  เช่น  ทำโบรชัวร์  แนะนำชุมชน  สินค้าชุมชน  แหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ        

2.โปรแกรม Kine Master  ผลิคคลิป VDO. โดยนำภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือ  มาตัดต่อให้เป็นคลิป VDO.  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน  โดยลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติการ ที่ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสงครามบอกด้วยว่า กลุ่มของตนได้ผลิตคลิป VDO. เรื่องกลุ่มอนุรักษ์ว่าว โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประชุมแบ่งบทบาทกันกับสมาชิกภายในทีมว่า  จะดำเนินเรื่องกันอย่างไร  ใครเป็นคนถ่ายภาพ  ใครเป็นพิธีกรและต้องเขียนบทของตนเองไว้ก่อน  หลังจากลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำและสัมภาษณ์แล้วจึงนำภาพนิ่งและภาพวิดีโอมาตัดต่อเป็นเรื่องราวตามโครงเรื่องที่วางไว้   ลองผิด ลองถูก จนสำเร็จออกมาเป็นวีดีโอพร้อมนำเสนอได้

“โปรแกรม Kine Master สามารถโหลดทั้ง Android ใน Play Store หรือ Ios ใน App Store ลองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้  เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายๆ ลองผิดลองถูกไปแล้ว  เราก็สามารถศึกษาวิธีการทำทุกอย่าง หรือเรียนรู้เพิ่มเติมจาก YouTube ได้เลย  ส่วนผลงานได้ลงไปแล้วบางส่วน  ติดตามใน Facebook  c h e r d  h o t e l  ได้เลยนะครับ”  เชิดศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

Phetchaburi Training4_resize.jpg

นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ผู้นำจากตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะทำงานจังหวัดฯ   กล่าวว่า  พื้นที่ดอนแร่มีเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชนมากมาย  เราอยากจะสื่อสารออกไป  พยายามอยู่หลายครั้ง  แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ  หากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2551 มีการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสื่อสารเยอะมาก  แต่ก็ไม่สามารถนำกลับไปปฏิบัติได้จริง  

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการมาอบรมฯ ที่ผมรู้สึกตื่นตัวมาก  เพราะกระบวนการในการอบรมไม่เป็นวิชาการ   แต่จะเน้นการปฏิบัติการในทุกขั้นตอน  และไม่คิดว่าคนอายุ 56 ปีอย่างผม  จะสามารถทำวีดีโอได้เพียงใช้แค่โทรศัพท์มือถือ”  นายสุรินทร์บอก  และว่าหลังจากอบรมแล้วจะนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

นายสุรินทร์กล่าวด้วยว่า  ทุกวันนี้คนเริ่มเขียนหรืออ่านน้อยลง และใช้เวลากับโทรศัพท์มากขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในตำบลที่เราได้ดำเนินการมา  เราสามารถใช้วิดีโอเล่าเรื่องแทนได้  หากผู้นำไม่อยู่ในพื้นที่  โดยการอัดเป็นคลิปวีดีโอในเรื่องที่เราอยากจะเล่าหรือนำเสนอ เช่น สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน  บ้านมั่นคงชนบท  หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 

“ฝากไปถึงผู้นำชุมชน  ขบวนจังหวัดทั้งประเทศ  ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  เพราะหลังจากที่พวกเราหมดลมหายใจกันไปแล้ว   เรื่องราวต่างๆ ของชุมชนที่ผลิตเป็นคลิป VDO. ก็ยังคงอยู่ตลอดไป  ลูกๆ หลานๆ ของพวกเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ต้องขอขอบคุณ พอช. ที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมา”  นายสุรินทร์กล่าว

Phetchaburi Training 5_resize.jpg

นางสาวนัยนา นุ่มนวล  สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวถึงการมาอบรมในครั้งนี้ว่า  การอบรมทั้ง 3 วันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  เช่น การเขียนสารคดี การใช้โปรแกรม  ทั้งทฤษฎีและลงปฏิบัติในพื้นที่จริง  มีโปรแกรม snap Seed  และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Kine Master  

“ถามว่ายากมั้ย  ไม่ยากเลยค่ะ  ขนาดไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน รู้สึกสนุกกับมันแล้วก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้  อุปกรณ์ไม่มีอะไรมาก  มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว  จะได้นำความรู้ที่ได้ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภาองค์กรชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องสภาองค์กรชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป” นางสาวนัยนากล่าว

Phetchaburi Training6_resize.jpg

นายชัชชัย นาคสุข รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า  การอบรมนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชนในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี  ผู้นำชุมชนสามารถจัดทำได้เอง  ไม่ต้องไปจ้าง  เป็นการนำเสนอผลงานของชุมชนให้ทันต่อสังคมในปัจจุบัน

“เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยน  ทุกคนก็ใช้แต่โทรศัพท์มือถือ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเอาโปรแกรมนี้ไปตัดต่องานในชุมชน  นำเสนอผ่านโลกโซเชียลให้คนอื่นได้เห็น  ได้รับรู้ว่าในตำบลเรามีของดี ของเด่นอะไรบ้าง  นำมาบอกเล่าผ่านงานเขียน  งานวิดีโอ การถ่ายภาพ  ถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อยๆ จะเกิดประสบการณ์ โปรแกรม Kine Master ไม่ยากเลย  คนที่อายุ 60-70 ปีก็ทำได้  ทุกคนสามารถทำคลิป VDO. ได้ โดยใช้โทรศัพท์มือถือพียงเครื่องเดียว” นายชัชชัยกล่าว

Phetchaburi Training7_resize.jpg

นายทวีศักดิ์จุลเนียม รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า   ชุมชนของเรามีผลงานเยอะแยะ  แต่ไม่มีการรวบรวมให้เป็นเรื่องเป็นราว  เพราะว่าเรายังไม่รู้หลักการ  พอเข้าสู่กระบวนการอบรมได้ความรู้ด้านการเขียนสารคดี เรียนรู้การตั้งชื่อเรื่อง  การเปิดเรื่อง  การเขียนเนื้อเรื่อง  และการปิดเรื่อง  รวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเขียนสารคดี

“ส่วนโปรแกรม snap Seed  และโปรแกรม Kine Master ดีมากเลยครับ  ไม่ใช่สิ่งใหม่  แต่เรายังไม่รู้แค่นั้นเอง  ส่วนผมได้รับความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ  การตัดต่อวิดีโอ เครื่องมือไม่ได้มีอะไรมากเลย  มันก็มือถือของเราที่ใช้อยู่ทุกวัน  แต่เรายังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทำให้รู้ว่าการถ่ายรูปต้องจับโทรศัพท์อย่างไร  ถ่ายวิดีโออย่างไร  ผมจะนำความรู้นี้ไปขยายต่อในชุมชน  อย่างน้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมี 4 คนจะต้องทำเป็น  เพื่อเวลาเขาไปทำกิจกรรมต่างๆ  จะได้ถ่ายถ่ายวิดีโอ  แล้วใช้ kind Master ตัดต่อนำไปเผยแพร่ต่อไป” นายทวีศักดิ์กล่าวปิดท้าย

นี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมนักสื่อสารจัดการความรู้ภาคกลางและตะวันตก “โซนทะเล” ที่ใช้หลักสูตรการอบรมแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน  ขอเพียงเปิดใจ หมั่นฝึกฝน ค้นหาเรื่องราวดีๆ ของชุมชน  มาถ่ายทอดต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มี  ชุมชนของเราก็จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกออนไลน์...!!    

Phetchaburi Training 8.jpg

ตัวอย่างผลงาน Snap Seed

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter