playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อวานนี้ (31 กรกฎาคม 2561)  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ตามที่คณะทำงานบ้านมั่นคงภาคเหนือได้เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว 6 หลัง จำนวน 60 ห้อง

S__73449548_resize.jpg

สถานการณ์ภัยพิบัติดินโคลนถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงมากที่สุด เวลา 03.00 น. เท่ากับ 103 มิลลิเมตร [ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)] ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ โดยมีบ้านที่ ถูกดินทับ จำนวน 6 หลัง (ทับทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง และทับบางส่วน จำนวน 2 หลัง ต่อมาได้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 8 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 6 ราย) ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกดินทับ ดังนี้ (1) นายตุ้ย อักขระ อายุ 47 ปี (2) นางกาบแก้ว อักขระ อายุ 57 ปี (3) นายธนกร อักขระ อายุ 33 ปี (4) นางสาวกมลรัตน์ อักขระ อายุ 34 ปี (5) เด็กหญิงชรินรัตน์ อักขระ อายุ 10 ปี (6) นางสาวณัฐทิชา อักขระ อายุ 21 ปี (7) เด็กหญิง ณัฎธิดา อักขระ อายุ 3 ปี และ (8) นางกา อักขระ อายุ 64 ปี

189441_resize.jpg

นอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับปิดเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อ.บ่อเกลืออีกหลายจุด ดังนี้

 (1) เส้นทางหมายเลข 1333 ตอนแม่สะนาน - ผักเฮือด กิโลเมตร ที่ 33+030 ถึง 33+080 ทั้งสองช่องทางจราจร ดินโคลนสูงประมาณ 5 เมตร ยาว 50 เมตร บริเวณบ้านห่างทางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ

(2) เส้นทางบ้านสะเละ - บ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ ห่างจากบ้านห้วยขาบ ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 (3) เส้นทางเข้าบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ

 (4) เส้นทางบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ห่างจากตัวอำเภอบ่อเกลือ ประมาณ 3 กิโลเมตร

S__73449548_resize.jpg

จากการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนโดยคณะทำงานในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน และตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 7 พื้นที่ตำบล โดยการจัดประชุมกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ตำบล และกลุ่มอาสาสมัครช่างชุมชน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสร้างบ้านพักชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้มีการอพยพประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 61 ครัวเรือน 261 คน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดแรกโรงเรียนบ้านสว้า  และจุดที่สองวัดสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านห้วยขาบ ประมาณ 5 กิโลเมตร  โดยทางทหารและเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เนื่องด้วยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุซ้ำอีก จึงทำให้ชาวบ้าน จำนวน 253 คน จำนวน 60 ครัวเรือน (จากเดิม 61 ครัวเรือน แต่เสียชีวิตยกครอบครัว) โดยเบื้องต้นทางจังหวัดน่านได้จัดเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้ประสบภัย   และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัย  ด้านอาหาร น้ำ สิ่งของเครื่องใช้  การแก้ไขกรณีดินโคลนถล่มทับเส้นทางคมนาคม หมวดทางหลวงบ่อเกลือได้เข้ากั้นเส้นทาง ตัดกิ่งไม้ เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง และนำเครื่องจักรดำเนินการตักดินโคลนออกจากผิวจราจรแล้ว

S__76791847_resize.jpg

S__76791848_resize.jpg

Picture4_resize.png

Picture5_resize.png

Picture6_resize.png

ปุณญภัส  กมลเนตร เรียบเรียงและรายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter