playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

1068.jpg

เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานภาคกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออก  และคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ได้มีการจัดเวทีการจัดการความรู้พื้นที่รูปธรรม สภาองค์กรชุมชน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน 

ซึ่งกระบวนการครั้งนี้  เกิดจากความตั้งใจของแกนนำในชุมชนและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ที่ต้องการถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้  ในหัวข้อ “การบูรณาการทุนในชุมชน”  ซึ่งประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  โดยใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนเส้นรอยเวลา Timeline บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีรูปแบบไม่เป็นทางการมากนัก ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดพอสมควร  ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ได้พบผู้นำ 3 รุ่น 3 คน พร้อมกันในการมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานที่สำคัญแก่ผู้เข้าร่วม

1067.jpg

(แกนนำ 3 รุ่น เรียงจากซ้ายไปขวา)

แกนนำรุ่นที่ 1 ลุงล้วน ธรรมชุย  อายุ 83 ปี อดีตบุรุษไปรษณีย์ที่รู้ข้อมูลของพื้นที่โดยละเอียด ในอดีต จัดทำแผนชุมชนมากว่า 7 ปี  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐ และมีความสามารถในการแต่งกลอน สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังในเวที  รุ่นที่ 2 ผู้ใหญ่จำนวน แจ่มดวง ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์ แต่ศึกษาด้วยตนเองจนสามารถใช้เทคโนโลยีจากcomputer มาจัดทำข้อมูลการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและช่วยเพื่อนหมู่บ้านอื่นจนในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านได้ทั้งตำบล  และรุ่นที่ 3 กำนันทองสุข  สีลิด ทำงานโดยมีหลักสำคัญที่เน้นย้ำว่า  สภาองค์กรชุมชนต้อง 3 เรื่อง คือ มีแผน  มีกองทุน มีกติกา  ให้ความสำคัญในการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่กลางของการทำงานชุมชนอย่างแท้จริง  “กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเติบโตมีความก้าวหน้าต่างใช้สภาฯเป็นพื้นที่กลาง  แต่เมื่อทำงานสำเร็จไม่มีใครพูดถึงสภาองค์กรชุมชน ซึ่งแท้จริงแล้วสภาองค์กรชุมชนมีสถานะเป็นพ.ร.บ. สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานรัฐและสาธารณะได้”

            จากเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการทุนตำบลบึงกาสาม ทุนที่สำคัญ คือ ทุนมนุษย์  ผู้นำ ที่นำชุมชนโดยใช้เรื่องการจัดทำแผนชุมชนเป็นหลัก ผ่านการสื่อสารถ่ายทอดให้สมาชิกและหน่วยงานรัฐรับทราบ  จนทำให้เกิดทุนทางการเงิน  มีกองทุนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนบุญปีใหม่  กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนแม่ของแผ่นดิน  กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนสวัสดิการชุมชน  เป็นต้น  การบูรณาการทุน จึงเป็นความตั้งใจ ใฝ่ฝัน ในการจะทำให้สมาชิกในชุมชนมี “ความอยู่ดีมีสุข” ท่ามกลางกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและมีมาตลอดแต่ละช่วงเวลาของในการทำงาน

            สุดท้ายความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวผู้นำและกรรมกาสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม จะเป็นบทเรียนสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการทุนในชุมชน  ให้แก่สมาชิก คนในตำบลและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

75375.jpg

รายงานโดย สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter