playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

จ.ชัยภูมิ / เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2561  ได้มีพิธีฌาปนกิจศพนายวิวัฒน์  เจนชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่วัดสุวรรณาราม  ต.บ้านเขว้า   อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ   โดยมีญาติมิตร  ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมพิธีประมาณ  500   คน

นายวิวัฒน์ เจนชัย เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2520 ที่บ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  เป็นบุตรของพ่อหล่า และแม่รัชนี  เจนชัย  มีพี่น้องรวมวิวัฒน์ 3 คน   ประกอบด้วย  นายทวีศักดิ์   เจนชัย (เป้ด) นายวิวัฒน์ เจนชัย  และนางสาวภัทราดาศิริ (พัชราพร) เจนชัย   

นายวิวัฒน์  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   จังหวัดลพบุรี   สมรสกับนางศิรินทิพย์  ชาวไทย  มีบุตรชาย 2 คน  คือ  คนแรก น้องยูเอ็น คนที่สอง น้องเจ้าคุณ

นายวิวัฒน์   เริ่มทำงานที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  เมื่อวันที่  1 กันยายน  2548    ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  (บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน)  ส่วนประชาสัมพันธ์ พอช.   ต่อมาในเดือนตุลาคม 2554  - ตุลาคม  2559   เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนสำนักงานภาคตะวันตก พอช.   และตั้งแต่เดือนธันวาคม  2559 – มีนาคม 2561  เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส   สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

ตลอดการทำงานที่ พอช.  นายวิวัฒน์ทำงานด้วยความทุ่มเท  ตั้งใจ   เสียสละ  เมื่อมีงานของส่วนรวม  หรืองานตามภารกิจของสถาบันฯ  นายวิวัฒน์จะไปช่วยงานอยู่เสมอ  โดยเฉพาะงานด้านการจัดกิจกรรม  นิทรรศการ  งาน Event  หรืองานที่เพื่อนพี่น้องขอมา   จนเป็นแบบอย่างที่ดีของคน พอช.  ดังนั้นนายวิวัฒน์จึงเป็นที่รักของพี่น้องผองเพื่อนทุกคน

นายวิวัฒน์   ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 24  มีนาคมที่ผ่านมา  ด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (รอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการภายใน 45 วัน)  ด้วยวัย 40 ปี 7 เดือน 3 วัน

ด้วยความห่วงใยของพี่น้องผองเพื่อนใน พอช.  ตลอดจนพี่น้องเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ  จึงได้ร่วมกันสมทบเงินเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรชายนายวิวัฒน์   จำนวน  227,000  บาท   นอกจากนี้จะมีการหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวนายวิวัฒน์ต่อไป

DSC_0733_resize.JPGDSC_0752_resize.JPG

DSC_0769_resize.JPGDSC_0851_resize.JPG

DSC_0857_resize.JPGDSC_0858_resize.JPG

DSC_0870_resize.JPGDSC_0875_resize.JPG

DSC_0909_resize.JPGDSC_0914_resize.JPG

DSC_0917_resize.JPGDSC_0923_resize.JPG

DSC_0952_resize.JPG

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter