งานบริการ

16 September 2019 - 23 October 2019
 • Monday, September 16, 2019 - Tuesday, September 17, 2019 06:30 - 16:30
  จ.กาญจนบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918

 • Monday, September 16, 2019 07:00 - 16:30
  รร.เซ็นทรา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • Monday, September 16, 2019 - Tuesday, September 17, 2019 07:00 - 16:30
  จ.กาญจนบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918, ชุมพล ดอนพล (อ9176) 098-2594135

 • Monday, September 16, 2019 - Tuesday, September 17, 2019 07:00 - 16:30
  อัมพวา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ถนอม ทวีศรี (บ2097) 094-7638918, นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • Monday, September 16, 2019 12:00 - 16:30
  กระทรวงดิจิทัล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768, จิติน ปะวะภูชะเก (ธ9497) 094-0209925

 • Tuesday, September 17, 2019 07:00 - 16:30
  รร.ปริ้นพาเลซ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • Tuesday, September 17, 2019 - Wednesday, September 18, 2019 07:00 - 16:30
  รร.เอสบางกอก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จิติน ปะวะภูชะเก (ธ9497) 094-0209925

 • Wednesday, September 18, 2019 07:00 - 16:30
  สุขุมวิทซ.4 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ไรวินทร์ เกิดเรณูชูเกียต์ (ก4114) 083-7686768

 • Wednesday, September 18, 2019 08:00 - 16:30
  TOT by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  นาวี ศรีม่วง (ฐ3609) 095-6592217

 • Wednesday, September 18, 2019 08:00 - 16:30
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  เมฆนาถ ศิริโท (บ 2097) 094-7638918