เข้าสู่ระบบ อินทราเน็ต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนเมษายน 2560

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนเมษายน 2560

05 พฤษภาคม 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้าราชการกระทรวง รดน้ำขอพร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรี พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ เลขานุการรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ข้าราชการกระทรวง พม.…
อ่านต่อ