เข้าสู่ระบบ อินทราเน็ต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนมีนาคม 2560

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนมีนาคม 2560

04 เมษายน 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ร่วมงานพิธีมอบรางวัล"ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2560" ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ปพม. (นายไมตรี อินทุสุต) และคณะ โดยมี ผู้ช่วย ธนัช นฤพรพงศ์ ผู้บริหารจาก พอช. เข้ารับฟังการบรรยายและร่วม sharing…
อ่านต่อ