• DSCF0049
  • IMG 007
  • IMG 075

ข่าวสภาองค์กรชุมชน

ประมวลความคิดทิศทางการปฏิรูปจากสภาองค์กรชุมชน ภาคเหนือล่าง
    6 ปี การใช้เครื่องมือ “สภาองค์กรชุมชน” ในการพัฒนา ภาคเหนือตอนล่าง โดย นายสมพล พิธิยากูล           พี่น้องที่มาร่วมประชุมในวันนี้เป็นแกนนำสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ แต่จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเติมเต็มวิธีการเพื่อกลับไปพัฒนาแกนนำสภาฯ ในจังหวัด ดังนั้นหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วผู้ที่มาประชุมในวันนี้จะต้องกลับไปออกแบบการพัฒนาแกนนำพี่น้องในจังหวัดต่อไป กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนน...
สภาองค์กรชุมชนเมืองช้าง รวมพลังขับเคลื่อน พลังคนสุรินทร์ &qu...
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  นายถาวร กุลโชติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานเปิดงานเวทีเคลื่อนพลังคนสุรินทร์สู่ทศวรรษหน้า"โนวเจียเมียนเซาะ"(อยู่ดีมีสุข)"กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด" ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน เชื่อมร้อยภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลังมวลชนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม นางลาวัลย์ งานชื่น ประธานสภาองค์กรชุมชน...
สภาฯกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก เดินหน้าผลักสภาฯคู่ขนาน
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปจากฐานรากโดยสภาองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก ณ วังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน จากตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 12 จังหวัด ตัวแทนสภาพัฒนาการเมือง และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ เท่าทัน ประเมิน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายใต้การปฏิรูปประเทศวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต...
4สภาชุมชนฯ พะโต๊ะผนึกกำลังประสานภาคีป่าไม้เร่งแก้ปัญหาที่ดิน
อำเภอพะโต๊ะ เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำหลังสวน ในเขตจังหวัดชุมพร หรือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนตอนบน ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีต่อเนื่องกับเทือกเขาภูเก็ต เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 80% เมื่อเป็นพื้นที่ผืนป่าที่กว้างใหญ่กว่า 3 ล้านไร่ที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินตามมา มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีการลักลอบตัดไม้อย่าง...
สภาองค์กรชุมชนบางปลากด ถวายเทียนเข้าพรรษา 15 วัดในวันเดียว
เมื่อเร็วๆนี้ สภาองค์กรชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดงานแห่เทียน จำพรรษา  โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดให้การสนับสนุน ในการนี้นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา 15 วัด 15 ต้น ณ วัดให...
สภาฯ บางขุด ส่งเสริมเกษตรกรแปรผักตบไร้ค่าสร้างรายได้จากปุ๋ยห...
  นายเสน่ห์  แทนรอด ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางขุด กล่าวว่า ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน มีแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลำคลอง เป็นแหล่งน้ำสายหลักในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมของประชาชน ปัจจุบันปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา คือ ผักตบชวา ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ยากต่อการกำจัดและยังเสียค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละครั้ง ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย และส่งผลให้ชาวบ้านท...
สภาฯ ตำบลสวนหลวง จัดเวทีอุบัติภัยใกล้ตัวจากดงโรงงาน
        เมื่อวันที่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนหลวง ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดเวทีให้ความรู้เรื่องอุบัติภัยใกล้ตัว ภายใต้โครงการร้อยดวงใจเติมน้ำใสให้คลองภาษีเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้และผลกระทบจากการสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องวิกฤติน้ำเน่าเสียต่อชุมชนในเขตพื้นที่คลองภาษ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน