• DSCF0049
  • IMG 007
  • IMG 075

ข่าวสภาองค์กรชุมชน

4สภาชุมชนฯ พะโต๊ะผนึกกำลังประสานภาคีป่าไม้เร่งแก้ปัญหาที่ดิน
อำเภอพะโต๊ะ เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำหลังสวน ในเขตจังหวัดชุมพร หรือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนตอนบน ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีต่อเนื่องกับเทือกเขาภูเก็ต เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 80% เมื่อเป็นพื้นที่ผืนป่าที่กว้างใหญ่กว่า 3 ล้านไร่ที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินตามมา มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีการลักลอบตัดไม้อย่าง...
สภาองค์กรชุมชนบางปลากด ถวายเทียนเข้าพรรษา 15 วัดในวันเดียว
เมื่อเร็วๆนี้ สภาองค์กรชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดงานแห่เทียน จำพรรษา  โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดให้การสนับสนุน ในการนี้นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา 15 วัด 15 ต้น ณ วัดให...
สภาฯ บางขุด ส่งเสริมเกษตรกรแปรผักตบไร้ค่าสร้างรายได้จากปุ๋ยห...
  นายเสน่ห์  แทนรอด ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางขุด กล่าวว่า ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน มีแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลำคลอง เป็นแหล่งน้ำสายหลักในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมของประชาชน ปัจจุบันปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา คือ ผักตบชวา ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ยากต่อการกำจัดและยังเสียค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละครั้ง ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย และส่งผลให้ชาวบ้านท...
สภาฯ ตำบลสวนหลวง จัดเวทีอุบัติภัยใกล้ตัวจากดงโรงงาน
        เมื่อวันที่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนหลวง ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดเวทีให้ความรู้เรื่องอุบัติภัยใกล้ตัว ภายใต้โครงการร้อยดวงใจเติมน้ำใสให้คลองภาษีเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้และผลกระทบจากการสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องวิกฤติน้ำเน่าเสียต่อชุมชนในเขตพื้นที่คลองภาษ...
หนองปรง ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบล แก้ไขปัญหาทางเดินสาธารณะ
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปรง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน ที่ส่งผลกระทบต่อที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน ณ สถาบันการชุมชนตำบลหนองปรง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี   นายสุดใจ จำปาทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปรง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ต้องการหารือเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนที่ส...
“พังงาพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล”
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีการสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนสภาองค์กรชุมชนตำบล ในจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมพร้อมผลักดันการขับเคลื่อนงานสู่จังหวัดปกครองตนเอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “พังงาแห่งความสุข” โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ ๑๙ พื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะทำงานขบวนจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าร่วมเวที จำนวน ๑๒๐ คน           นาย กำธร ขันธรรม ประธานที่ประช...
ธรรมนูญตำบลขอนคลาน สู่การทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน
สตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก และทะเลที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิม ที่ยังมีกลิ่นหอมหวนชวนให้หลงใหลอยากเที่ยวชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้การประมงเป็นอาชีพหลักของคนตำบลขอนคลาน แต่นโยบายภาครัฐได้บรรจุแผนพัฒนาประเทศโดยการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ก็จะส่งผลกระทบต่อแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านทั้งจังหวัดสตูล จา...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน