playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

นำร่องการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเนินขาม “ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมคนตำบลเนินขาม”อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเนินขาม  โดยมีตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนมาร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ตำบล และมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้จากพื้นที่ตำบลรูปธรรมจังหวัดชัยนาทจำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง (ลาวเวียงบ้านเนินขาม) นายกิตติ อดิสรณกูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม กล่าวว่า ประวัติบ้านเนินขาม มาจากประเทศลาวประชาชนได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 ที่แรกที่มาอยู่คืออำ...
สระแก้ว / ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ตาหลังใน จ.สระแก้ว ยืนยันพร้อมให้ดีเอสไอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการเงินของกองทุน พร้อมทั้งโต้กลับกรรมการที่ไปร้องเรียนบางคนนำเงินที่เก็บจากสมาชิกไปใช้ส่วนตัว ทำให้กองทุนขาดสภาพคล่อง เตรียมหาทนายความแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาว่าโกงเงินกองทุน ขณะที่ปลัดอำเภอวังน้ำเย็นตรวจพบกองทุนฯ มีรายได้ 5 ล้านบาทเศษ แต่มีรายจ่ายสูงกว่า ทำให้กองทุนติดลบ เสนอทางออกให้สมาชิกทุกคนส่งเอกสารการเงินมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีเงินหายไปจริงหรือไม่ และให้คนที่จะลาออกทยอยลาออก ส่วนคนที่ยังไม่ลาออกให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้กองทุนเดินหน้าต่อไปได้ ด้าน พอช.ยินดีให้ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใส           ตามที่มีกลุ่มกรรมการและสมาชิกกอ...
                                                                                                     บทความโดย : สุวัฒน์ คงแป้น,จีรวรรณ วรรณทอง           “บ้าน...คำนี้ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น มีความสุขและปลอดภัยเสมอ บ้าน...คือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่มัน คือชีวิต คงจะไม่เกินเลยไปนะ หากจะกล่าวเช่นนี้ บ้านจะใหญ่ หรือ บ้านจะเล็ก ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับปริมาณของความสุขที่อยู่ข้างใน หรือจะพูดเปรียบเปรยในทำนองว่า ปริมาณของความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขนาดของบ้า...
                                                                                                                                                      งานสื่อสารองค์กร พอช.รายงาน กรณีชาวชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เขตหลักสี่  ซึ่งได้ก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองบางบัว (คลองลาดพร้าว) ไปแล้วตั้งแต่ปี  2549  และแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2559   รวม ...
  อุดรธานี/ เมื่อวันที่ 10 – 11 เมษายน 2560 คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจังหวัดอุดรธานี ณ บ้านธารเลิศ เทศบาลตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจาก 20 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมการประชุมประมาณ 60 คน ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี อัครวิทย์ หมื่นกุล และอาจารย์วิเชียร แสงโชติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. กล่าวว่า การรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน มีความเติบโตมาได้ระดับหนึ่ง ในระยะต่อไปการยกระดับขบวนองค์กรชุมชนจะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาคนทุกระดับ ตั้งแต่แกนนำพื้นที่เชิงปฏิบัติการในระดับตำบลซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ อย่างแกนนำของสภาองค์กรชุมชน และแกนนำเช...
มหาสารคาม/ เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2560 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. จัดสัมมนา “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคอีสาน : ระดับยุทธศาสตร์อาวุโส” ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนักวิชาการ ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ข้อมูล แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองโลกและประเทศไทย ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล มาเปิดมุมมอง “อีสานใหม่” ความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองภาคอีสานและแนวทางยุทธศาสตร์ นายพลากร วงศ์กองแก้ว และ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานในรัฐบาลปัจจุบัน นอกจากนั้นมีการระดมความคิดเห็น “ปัญหาภาคอีสานกับแนวทางยุทธศาสตร์ ทางออก ทางเลือก และทางรอด” รวมทั้งที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงเป้าหมายและแนวทางการจัดสมัชชาองค์กรชุมชนภาค...
สถานีโทรทัศน์ NOW26 เปิดตัวสารคดีชุดใหม่ ณ บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน ที่มีทั้งหมด 13 ตอน ถ่ายทอดปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เริ่มออกอากาศวันที่ 23 เมษายนนี้ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล NOW26 เปิดตัวสารคดี ณ บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน ที่ผลิตโดยบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ ทำรายการสื่อสารปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยได้มีผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้ถ่ายทอดปัญหาจากสถานที่ต่างๆ อาทิ ชาติฉกาจ ไวกวี ช่างภาพมืออาชีพ ที่เล่าเรื่องชุมชนคลองเตย และชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะที่อ่อนนุชผ่านภาพถ่าย /ศิลปินสื่อผสม Eyedropper Fill ที่จะเล่าความทุกข์ของชาวบ้านชุมชนเลียบรางรถไฟ ชุมชนโรคเรื้อนที่เนินสมบูรณ์ แล...
                                                                                                   บทความโดยสุวัฒน์ คงแป้น และสัณห์สิตา ฤทธิไพโรจน์  ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ คือเจดีย์ภูเขาพนม ในปัจจุบันเรียกตามภาษาใต้ว่า "ภูเขานม" ลักษณะของภูเขาคล้าย "นม" เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบล ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลพนมวังก์" ตามรูปภูเขาและวังที่เป็นตัวเมืองเก่านั่นเอง  ตำบลพนมวังก์ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ชาวบ้...