playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้/พ่อเมืองชัยนาท ร่วมมอบความรัก สร้างพลังเครือข่าย เชื่อมโยงแผนที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 61           ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายนิมิต วันไชยธนวงศ์) ร่วมกับนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมอบพลังความรัก ความสามัคคีครั้งที่ 2 ณ หมู่ 6 วัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท            จากบทเรียน"ความพอเพียง"ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างของ"หัวเรือใหญ่"กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ในงานมอบความรักด้วยใจ สานพลังเครือข่าย สร้างบ้านพอเพียง สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับคนชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 19 กรกฎาคม 256...
  ตามที่สำนักข่าวอิสราได้เขียนรายงานเรื่อง   “ตามไปดู 'บ้านประชารัฐ ริมคลอง' ระวังแก้น้ำท่วมไม่ได้ แถมเพิ่มปัญหาหนี้สิน?”   เผยแพร่ในเว็บไซต์www.isranews.org  เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560และเรื่อง   “หยุดสร้างมา2ปีแล้ว!  คนชุมชนเขตหลักสี่ปูดไส้ในบ้านประชารัฐ-ริมคลองยุค 'บิ๊กตู่' ปัญหาเพียบ”  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  โดย  Kanokphan Bunkhong  นั้น   เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนยังคลาดเคลื่อน  ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  นายสมชาติ   ภาระสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ จึงขอชี้แจงในแต่ละประเด็นดังนี้          &nbs...
กาฬสินธุ์/ 19 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมกับ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขบวนองค์กรชุมชนอำเภอห้วยเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2560 “สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มียุทธศาสตร์” แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตำบลคำใหญ่ และตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 56 ราย โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอำเภอห้วยเม็ก นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ ...
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (บริหาร)สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ งานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ลงพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่รูปธรรมในด้านเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนด้วยการจัดการร้านค้าชุมชนของตำบลท่าเสาที่ประสบความสำเร็จ เป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน  มีการก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน  ศูนย์สาธิตการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน ในพื้นที่ดังกล่าวล้วนเป็นความสำเร็จที่สามารถต่อยอด ขยายผล เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้ศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน การรักษาประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ การ...
  วันนี้ (19 ก.ค.2560) เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ชั้น 1  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เวทีในที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ,รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ,รายงานความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันจัดการสังคม และแนวทางการประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน พร้อมทั้งมีวาระเพื่อพิจารณาร่วมกันเรื่อง รายงานเวทีความร่วมมือ" พลังสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศไทย คณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ผู้แทนกรมกา...
เขตคลองเตย/  กรมบรรเทาสาธารณภัย  มูลนิธิดวงประทีป  เมอร์ซี่   พอช.  ร่วมสนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้ชาวชุมชนริมคลองวัดสะพาน  เขตคลองเตย  ที่ถูกไฟไหม้บ้านเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  รวม 35 หลังๆ ละ 127,000 บาท  ขณะที่มีชาวบ้านเข้าร่วมสร้างบ้านใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. 15 หลัง                  ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองวัดสะพาน  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  เมื่อคืนวันที่  27  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา   ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน  56 หลัง  ซึ่งต่อมาหน่วยงานต่างๆ เช่น  มูลนิธิดวงประทีป  ม...
วันที่ 18 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ชั้น 3 ห้อง 301-302 สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี ประชุมติดตามรายงานผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวม 5ภาคใหญ่ 11 ภาคย่อย รวม 52 โครงการ แยกเป็น ภาคใต้ 14 โครงการ งบประมาณ 560,000 บาท ภาคเหนือ 13 โครงการ งบประมาณ 475,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท ภาคกรุงเทพปริณมณฑลและภาคตะวันออก 6 โครงการ งบประมาณ 290,000 บาท และภาคกลางและภาคตะวันตก 11 โครงการ งบประมาณ 387,450 บาท รวมทั้งสิ้น 52โครงการ งบประมาณรวม 2,022,450 บาท พร้อมกันนี้ทางคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมกันออกแบบการพัฒนาโครงการฯที่ได้รับงบประมาณ สามารถไปพัฒนากลุ่ม และตำบลในแต่ละจังหวัด แต่ละภาคเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนงานสังคมสู...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดชุมชน ซึ่งคณะประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและขบวนองค์กรชุมชน ตามแนวทางของการพัฒนาตลาดชุมชนที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีความพร้อมให้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการบริหารจัดการตลาดชุมชนอย่างมีระบบ แนวทางสำคัญที่มีการนำเสนอและหารือในที่ประชุมตามประเด็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้สังคมไทยและสังคมโลก เพื่อชุมชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน มีการพิจารณาถึงการนำหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบตลาดของขบวนองค์กรชุมชนให้เป็นระบบ “ตลาดชุมชน 4.0” โดยคณะทำงานร่วมกันออกแบบกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีการได้ศึกษาแนวทางรูปแบบของพื้นที่ประสบผลสำเร...