playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่เคยเกิดปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น พายุพัดถล่มและน้ำท่วมมาแล้วหลายครั้ง  ภัยพิบัติครั้งใหญ่ คือ พายุเกย์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี 2532  ลมพายุได้เริ่มก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยและทวีความรุนแรงจนเป็นลมไต้ฝุ่นที่มีระดับความเร็วถึง 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เมื่อลมพายุพัดขึ้นฝั่งในเขตอำเภอปะทิวและท่าแซะได้กวาดบ้านเรือนเสียหายกว่า 32,000 หลัง เรือประมงจมหายประมาณ  500 ลำ  ผู้เสียชีวิตกว่า 400 คน  มูลค่าความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2540 พายุโซนร้อนซีต้าพัดถล่มหลายภาคของประเทศไทย  จังหวัดชุมพรหลายอำเภอได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วย  โดยเฉพาะในเมืองชุมพรกระแสน้ำไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมืองสูงกว่า 2 เมตร  ส่วนถนนสายเอเซียทั้งขาขึ้น-ขาล่อง  รวมทั้งเส้นท...
๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคีสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสถาบันพัฒนองค์กร (องค์การมหาชน)พอช.ร่วมมือเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยั่นยืน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นำโดย ดร.อนุรักษ์ เรือนรอบ  ผู้จัดการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมนาชีพ ซึ่งมีการเรียนรู้ "สร้างความเข้าใจหลักการและเทคนิคการต...
ปทุมธานี/ รัฐบาลเดินหน้า ‘ปทุมธานีโมเดล’ แก้ปัญหาชุมชนบุกรุกคลอง-ป้องกันน้ำท่วมพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ มอบบ้าน ‘ประชารัฐชุมชนไทยมุสลิมสามัคคี’ ชุมชนแรกที่เข้าร่วมโครงการและบ้านสร้างเสร็จแล้วจำนวน 98 ครัวเรือน  พร้อมรื้อย้ายบ้านเรือนที่บุกรุกคลองหนึ่งกว่า 1,000 ครัวเรือนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ-ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส่วนที่ดินสาธารณประโยชน์ 30 ไร่ที่ คสช.ใช้มาตรา 44 เพิกถอนสภาพรองรับประชาชนที่บุกรุกคลองเริ่มสร้างเฟสแรกแล้ว   ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านริมคลองเปรมประชากรยื่นหนังสือถึงรองนายกฯ เพื่อขอให้กำหนดระยะความกว้างของเขื่อนระบายน้ำที่จะสร้างในคลองเปรมฯ ไม่ให้เกิน 25 เมตรเพื่ออยู่อาศัยในชุมชนเดิมได้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี  แ...
               จังหวัดชัยนาท มีชุมชนเชื้อสายชาวลาวจากเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางที่ถูกกองทัพสยามกวาดต้อนครัวเรือนเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่า 200  ปี  แต่ชุมชนชาวลาวเหล่านี้ยังคงสืบทอดประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และชาติพันธุ์ของตนเอาไว้ได้หลายอย่าง  จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น  การทอผ้า  การแต่งกาย  อาหารการกิน   การฟ้อนรำ  ตลอดจนภูมิปัญญาด้านสมุนไพร  และนำไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม  ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์  ชาวบ้านจึงเรียกตัวเองว่า ‘ลาวเวียง’  แต่เดิมเมื่อครั้งโ...
ราษฎร์ธานี/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปี 2560 รวม 7  จังหวัด 62 โครงการให้จัดทำแผนงานเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนตำบลละ 1 แสนบาท  ตั้งเป้าหมายให้แต่ละพื้นที่จัดทำข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือและป้องกันภัย  จัดตั้งอาสาสมัคร  ตั้งกองทุน  เกิดศูนย์ประสานงานและมีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด  ด้านรองอธิบดี ปภ.เผยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัย 2 หมื่นหมู่บ้านแต่เตรียมฝึกซ้อมป้องกันได้เพียงครึ่งเดียว  แนะใช้หลัก 3 ประสานป้องกันภัยพิบัติโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง                   ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดภาคใต้  โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2560&nbs...
วันนี้ (14 กันยายน) ที่มลฑลพิธีท้องสนามหลวง  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขบวนองค์กรชุมชนจากจังหวัดราชบุรีและสระแก้ว  จำนวน 100 คน  ได้ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาบริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.  โดยแบ่งหน้าที่กันทำงานตามเต๊นท์บริการต่างๆ  เช่น  บริการร่มกันแดด  บริการน้ำดื่ม  ทำงานครัว  ทำความสะอาด  ขนส่งวัสดุ-วัตถุดิบในการทำอาหาร  ทำขนม  เค้กกล้วยหอม  ทำอาหาร   และตักอาหารแจกจ่ายประชาชน นอกจากการร่วมแรง  ร่วมใจ  ปฏิบัติงานจิตอาสาในวันนี้แล้ว  ในวันที่ 18 กันยายนนี้  เจ้าหน้าที่ พอช. และขบวนองค์กรชุมชนจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน  100  คน  จะมาร...
ปทุมธานี/ ลงเสาเอกโครงการที่อยู่อาศัย ‘ปทุมธานีโมเดล’ บนที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ที่ คสช.ใช้มาตรา 44 เพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกคลองหนึ่ง  ใช้งบประมาณ  99   ล้านบาทเศษ  เริ่มสร้างเฟสแรก 1 อาคาร  จำนวน  23 ครัวเรือน  จากทั้งหมด 3 เฟส  รวม  463  ครัวเรือน  ขณะที่พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ เตรียมมอบ ‘บ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี’  จำนวน  98 หลัง  วันที่ 28 กันยายนนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  ซึ่งมีชาวบ้านปล...
สน.บางเขน/  กรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินราชพัสดุแจ้งความดำเนินคดีผู้ปลูกบ้านรุกคลองลาดพร้าวอีก 57 ราย  เพิ่มจากที่แจ้งความไปแล้ว 16 ราย  ตาม กม.ที่ดินมาตรา 9  โทษจำคุก 3-5 ปี  รอง ผบชน.ยืนยันเอาผิดนายทุน  เจ้าของห้องเช่า  รวมทั้งแกนนำและผู้ที่ยุยงขัดขวางโครงการพัฒนาคลองเพราะเสียผลประโยชน์และหวังผลทางการเมือง  ด้านบริษัทรับเหมาสร้างเขื่อนระบายน้ำยืนยันหากไม่มีคนคัดค้านจะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเสร็จกลางปี 2562 แน่นอน                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ  โดยเฉพาะในคลองลาดพร้าว  ซึ่งมีการปลูกสร้างบ้านเรือนกีดขวางทางระบายน้ำ  จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  รัฐบาลจึงมี...