playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

จ.สระแก้ว /  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีผู้ร้องเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลังในมีการทุจริตทำให้เงินกองทุน 5.6  ล้านบาทเหลือไม่ถึง 2,000 บาท  โดยจะเรียกเอกสารการเงินจากสมาชิกทั้ง 18  หมู่บ้านมาตรวจสอบ   คาดว่าจะรู้ผลภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน  ด้านประธานกองทุนฯหอบหลักฐานเข้าพบเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล  โต้ข้อกล่าวหาโกงเงินกองทุน         ตามที่มีกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว   กลุ่มหนึ่งได้มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน  พร้อมทั้งยังได้แจ้งความต...
ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 20-22  เมษายนที่ผ่านมา  ผู้นำชุมชนริมคลองลาดพร้าวจำนวน  30 คน  ได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนที่เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  ตามโครงการ “การศึกษาดูงานเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว”  โดยในช่วงสุดท้ายของการดูงานได้มีการวางแผนในแต่ละชุมชน  ดังนี้ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  แผนงานส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โดยจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพับถุงกระดาษเพื่อขายเป็นรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์,   ชุมชนร้อยกรอง  ส่งเสริมอาชีพการทำโมบายจากขวดพลาสติกเป็นรูปปลา  ซึ่งปกติมีคนในชุมชนทำอาชีพนี้อยู่แล้ว  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  สำหรับเด็กและเยาวชน  ส่วนเป้าหมายระยะยาวตั้งเป้าว่...
โดย เพ็ญศรี คีรีรอบ           พอพูดถึง “แพะ” หลายคนอาจนึกถึงพี่น้องมุสลิมแต่ที่ภูเก็ตคนเลี้ยงแพะกลับเป็นคนไทยพุทธมากกว่า โดยการเลี้ยงแพะที่ภูเก็ตเดิมก็เลี้ยงพันธุ์พื้นบ้านตัวเล็กๆ ปล่อยให้หาหญ้ากินเอง คล้ายๆกับที่ชาวชนบทเลี้ยงไก่บ้านไว้เป็นอาหาร  แต่การเลี้ยงแพะยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของมุสลิมอีกด้วย กล่าวคือ เวลาเกิดลูกชาย ก็ต้องใช้แพะ 2 ตัว ถ้าได้ลูกหญิงก็ใช้แพะ 1 ตัว เป็นต้น           ต่อมาทางการโดยกรมปศุสัตว์ ได้เข้ามาส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเป็นอาชีพ มีการนำพันธุ์ใหม่ ๆ เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพะนม แนะนำให้มีการทำฟาร์มสร้างโรงเรือนปลูกหญ้าเป็นอาหารแทนที่จะปล่อยให้หากินเองเหมือนที่ผ่านมา รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มี...
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทองปิดอำเภอเมืองดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านอิฐ  ณ ห้องประชุมวัดต้นสน   โดยมีนายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทองมาเป็นประธานกล่าวเปิด และให้กำลังใจผู้นำของคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมถึงผู้นำสภาฯ จำนวน 70 คน           นางปราณี จันทวร คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ตามแผนงานจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในรูปแบบปิดอำเภอเมืองอ่างทองซึ่งอำเภอเมืองอ่างทองมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ตำบล ดำเนินการจัดตั้งสภาฯไปแล้ว 11 ตำบลคงเหลือ 3 ตำบล ซึ่งเป็นแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาปูพรมแบบปิดอำเภอในครั้งนี้ และเป็นโอกา...
จ.ลำพูน/วันที่ 23 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.คณะทำงานปรับโครงสร้างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) นำทีมโดยนางสาวสมสุข บุญญะบัญชา  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ชุมชนเพียงใจ(ชุมชนคุ้ยขยะ) เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง หน่วยงานราชการใน จ.ลำพูน ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)สำนักงานภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจาก พม.ลำพูน , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำพูน ,  ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง จ.ลำพูน , วิทยาลัยเทคนิคลำพูน , เทศบาลตำบลบ้านกลาง , สภาองค์กรชุมชนตำบลต้นธง ,สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีบัวบาน  , สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงยอง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ขบวนองค์กรชุมชน จ.ลำพูน  เข้าร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงานแล...
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีส่งมอบป้าย“บ้านพอเพียง”ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. และนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องที่ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว           โดยได้มอบป้ายบ้านให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน 117 หลังคาเรือน จาก 12 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลทรงคนอง ตำบลคลองจินดา ตำบลยายชา ตำบลคลองใหม่ ตำบลสัมปทวน ตำบลศีรษะทอง ตำบลวัดละมุด ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลบางไทรป่า เทศบาลตำบลบางห...
      วันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ หรือพอช. ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคใต้  เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน ที่พอช.สนับสนุน ที่ห้องประชุมฟ้าใส โรงแรมวีบี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีนายอัมพร แก้วหนู  เป็นประธาน ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และงบอุดหนุนที่อยู่อาศัย ให้กับสหกรณ์บริการบ้านถ้ำใหญ่จำกัด   วงเงิน  2.11 ล้านบาท เพื่อต่อยอดบ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 36 หลัง งบสร้างบ้านหลัง 230,000 บาท ขนาดบ้าน  3.6 x 6 เมตร 2 ชั้น ทั้งนี้ตามที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ เมื่อเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560  ที่ผ่านมา  ชุมชนปากแพ...
ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน   ผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  จำนวน  30   คน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองชุมแพ   ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  อ.ชุมแพ    จ.ขอนแก่น   โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย    การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน   การซื้อที่ดินเพื่อทำนารวม   การทำธุรกิจน้ำดื่มชุมชน  ฯลฯ           เทศบาลเมืองชุมแพมีพื้นที่ประมาณ  24.5  ตารางกิโลเมตร   อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ  82 กิโลเมตร  เป็นเส้นทางเชื่อมผ่านระหว่างภาคเหนือกับภ...