playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พลโทธรรมนูญ   วิถี  แม่ทัพน้อยที่  1 ในฐานะตัวแทน คสช.สำรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  จากชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  เขตสายไหม  มายังชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา  เขตดอนเมือง  - ชุมชนร้อยกรอง  เขตบางเขน  -ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา – ชุมชนวัดบางบัว  เขตจตุจักร  เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา  สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยขณะนี้  พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านเสร็จแล้ว  1,158  หลังใน 18 ชุมชน  กำลังก่อสร้าง 1,224  หลัง   ส่วนการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม   ขณะนี้ตอกเสาเข็มไปแล้วกว่า 19,000 ต้น  จากจำนวนทั้งหมด 60,000 ต้น   ระยะทางทั้...
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ รวม 8 กองทุน  โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ  ทั่วประเทศแล้วเกือบ 6,000   กองทุน  มีเงินรวมกันกว่า 13,244 ล้านบาท  ขณะที่รัฐบาลมอบงบสนับสนุนกองทุน 500 ตำบล  วงเงิน  127 ล้านบาท วันนี้ (9 มีนาคม)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   มีพิธีมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่น  ประจำปี 2561” ให้แก่ธุรกิจ SMEs  ที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในการบริหารงาน   และพิธีมอบรางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศ...
บุรีรัมย์/ 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ  ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อประสานความร่วมมือภาคี 3 ฝ่าย ในการพัฒนาแกนนำชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทำข้อมูล การพัฒนาโครงการ พัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตำบล และจังหวัดของภาคประชาชน รวมทั้งพัฒนางานวิจัยชุมชนร่วมกัน  โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการภาค และเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนตั้งมา 10 กว...
ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาให้เกิดรูปธรรมตำบลจัดการตนเอง พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาสังคม ทางเลือกในงานพัฒนา ผ่านความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนานิสิต การบริการทางวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม พอช.อีสานจับมือสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม และ 3 คณะ มมส. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ เริ่มปฏิบัติการจากการพัฒนาแผนตำบล 13 ตำบล พร้อมกับการพัฒนานิสิต และพัฒนาขอบเขตความร่วมมือของแต่ละฝ่ายก่อนที่จะมีการทำบันทึกความร่วมมือในระยะต่อไป มหาสารคาม/ 8 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม จัดประชุมเวทีสรุปบทเรียนและหารือการพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการหนุนเสริมความเ...
อุดรธานี/ 9-10 มีนาคม 2561 สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานจัดการป่าไม้สำนัก 6 กรมป่าไม้ จัดประชุม “ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำสิงห์ บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดการป่าไม้ 6 โดยมีผู้นำสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดๆ ละ 2 ตำบล ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี บึงกาฬ และหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม   นายสมเด็จ จำปี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหน...
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับอำเภอปากพลี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฝั่งคลอง และชุมชน ได้จัดงานเทศกาลบุญทานข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งในงานมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตจาก สปป.ลาว ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมเปิดงานเทศบาลบุญข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ในงานมีการออกร้านตลาดวิถีชุมชน ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยพวน ที่สะท้อนจารีตประเพณีการดำเนินชีวิตทั้ง 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 และมีการแสดง แสงเสียง และสื่อผสม พร้อมไปกับการรับประทานอาหารเย็นที่เรียกว่า พาแลง บรรยากาศภายในงานส่...
เขตสายไหม / พลเอกอนันตพร รมว.พม. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองอีก 280 หลัง รองรับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชนในเขตสายไหม ใช้งบประมาณ 134 ล้านบาทเศษ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะรื้อบ้านที่รุกล้ำคลองออกเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ส่วนความคืบหน้าการสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 1,158 หลังใน 18 ชุมชน กำลังสร้าง 1,224 หลัง ขณะที่ กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอีก 5,000 ต้น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่...
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหาร 3 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อร่วมกันดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก 2.เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร ทรัพยากร ฯลฯ จากนั้นส่วนงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้นำเส...