playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทียุทธศาสตร์ประชาสังคมขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมบลิสตัน กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทน 5 ได้แก่เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4ภาค เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักสุขภาพ  รวมจำนวน 60คน  โดยนายอัมพร  แก้วหนู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้แนะนำองค์กร เป้าหมายการสนับสนุนเวที ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวว่า  “ SDGsมีความน่าสนใจ ตรงที่คนทั้งโลกร่วมกันคิด เพื่อคุณภาพที่ดีทุกมิติ  SDGsสำคัญอยู่ที่ระดับปฏิบัติการ  ควรทำ SDGsระดับตำบลและตั้งเป้าหมาย 20 ปี นำสู่ปฏิบัตการให้บรรลุเป้าหมายน...
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าว ในงานมหกรรมสู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผอ.พอช. ชี้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ภายในปี 2579 คนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัย เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย พอช.ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2561 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ โครงการบ้านพอเพียงชนบท 15,000 ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคง 6,700 ครัวเรือน ในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7,000 ครัวเรือน ชุมชนริมเจ้าพระยา 400 ครัวเรือน รวมถึงที่ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒ...
พังงา/ ชาวเล  มอแกน  มอแกลน  และอูรักลาโว้ย  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน ‘รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 8’ ที่บ้านทับตะวัน  อ.บางม่วง  จ.พังงา  เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 7 ข้อ  เผยชาวเลยังเผชิญปัญหาต่างๆ  โดยเฉพาะการขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ถูกนายทุนขับไล่ออกจากที่ดินที่เคยอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี  อุทยานฯ ห้ามเข้าไปทำประมงพื้นบ้าน  บางส่วนยังไร้สัญชาติ  ไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล  ฯลฯ  ระดมความเห็นชาวเลเพื่อร่าง พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหา  โดยจะผลักดันเข้าสู่สภานิติบัญญัติฯ ภายในปี 2561 ชาวเลในประเทศไทยมี 3 กลุ่ม  คือ  ชาวมอแกน  มอแกลน  และอูรักลาโว้ย  รวมประมาณ  13,000 คน  อาศัยอยู่ร...
12 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 136 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม อ.สังคม เจริญทรัพย์ ดำเนินการประชุม เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนสุรินทร์ การคัดสรรคณะอนุกรรมการภาคอีสาน กลไกการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนอีสานหนึ่งเดียว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผช.ผอ.พอช.ภาคอีสาน กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางการเคลื่อนสภาฯปี 2561 ที่จะมุ่ง 1) การจัดตั้งสภาฯให้ครบทุกตำบลภายใน 2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นกลางในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสภาฯ เพราะมีแต่ปริมาณไม่...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯ/ ผอ.พอช.ชี้แจงกรณี ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง บก.ปปป. โครงการบ้านมั่นคงขัดคำสั่ง คสช. และสร้างบ้านไม่ผ่านความเห็นชอบของ สผ.  ยืนยันทำรายงานมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่ง สผ.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว  ชี้โครงการบ้านมั่นคงทำตามนโยบายรัฐบาล   เพื่อแก้ไขชุมชนบุกรุกริมคลองและเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ของ กทม. ตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะที่ปรึกษาชาวชุมชนริมคลอง  นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อกองบังคับการการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)  กล่าวหาว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว 15 ชุมชน  โดยไม่ผ่านควา...
สุรินทร์/ 12 พฤศจิกายน 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดงานมหกรรมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 สู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด เพื่อสานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน สร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรภาคี ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 120 ตำบล 17 อำเภอ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์, การเสวนา “บูรณาการภาคี” “ทิศทา...
สุพรรณบุรี/วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานที่ประชุมการประชุมและรับฟังข้อเสนอของชุมชน ในการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานภาคีสนับสนุน รวม 180 คนโดยที่ประชุมระดับจังหวัดได้นำเสนอข้อเสนอที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4 ข้อ (1) ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การจัดการพลังงาน (3) การจัดการเศรษฐกิจและทุนชุมชน (4) ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 1) บูรณาการทำงานกันอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้การประสานงาน การเสนอแนะปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปร...
เขตหลักสี่ / วันนี้ (10 พ.ย.2560) เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 10 คน พร้อมด้วยพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี  ด้วยหัวใจ' ที่จัดขึ้นโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  โดยมีข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 900 คน  เช่น  กองทัพบก  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สน.ทุ่งสองห้อง)  สำนักงานเขตหลักสี่  สำนักการระบายน้ำ กทม.  สำนักงานการโยธา การประปานครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  กรมที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  การเคะแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่  ฯลฯ  กิจกรรมจิตอาสาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 9.00 น. ณ  จุดรวมพลโรงเรียนวัดหลักสี่  เ...