playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  นางฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  นายขจรศักดิ์  สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายธานนิทร์  ถิตตยานุรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนกองพันทหารช่างที่๑๑๒ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องที่ และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายวิเชียร เรียบร้อย รายงานถึงความเป็นมาโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ก...
  เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด จัดเวทีวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพโรงเรียนแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนตำบลบางขุด โดย มีสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาททหารชุดควบคุมจังหวัดชัยนาท และสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ เทศบาลตำบลบางขุด           นายประพันธ์ ภู่สุดแสวง คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ต้องมีกระบวนการคิด  เป็นการคิดที่ต้องดำเนินการไปเป็นลำดับขั้นตอน  ที่จะช่วยให้การคิดนั้นประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการคิดนั้นๆคือการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  ซึ่งในแต่ละลำดับขั้นตอนต้องอาศัยทักษะการคิด  กระบวนการที่สำคัญที่หลายกระบวนการโดยเราใช้บั...
มหาสารคาม/ 3-4 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน พอช. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมสมัชชาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ณ ห้องไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน โดยมีแกนนำขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประมาณ 50 คน นอกจากจะติดตามความคืบหน้าจากคณะทำงานชุดต่างๆ ยังได้หารือแนวทางการหนุนเสริมกลไกการทำงาน การเชื่อมโยงขบวนฯ รวมถึงหารือรายละเอียดการจัดสมัชชาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ในการปฏิรูปขบวนการประชาชน และผลักดันนโยบายสาธารณะ จากที่มีการหารือกันในเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า การจัดเวทีสมัชชาองค์กรชุมชนภาคอีสาน มีเป้าหมายเพื่อจัดทำกระบวนการพัฒนาข้อเสนอสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายขององค์กรภาคประชาชนภาคอีสาน ที่มีปัญหาความเดือนร้อนกับประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น เรื่องเขื่อน ที่อยู่อาศัย รถไฟ...
ชุมชนสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่ / สิระ  เจนจาคะ  ร่วมมือ กทม.- พอช.นำสมาชิกกลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลองเข้ารื้อบ้านสมาชิกที่อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ กทม. 1 หลัง  ก่อนนัดประชุมสมาชิกกว่า 900 ครัวเรือนเพื่อชี้แจง  สร้างความเข้าใจการเข้าร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคนริมคลองในวันที่ 10 พ.ค.นี้   ขณะที่รักษาการ ผอ.พอช.ชี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนริมคลองทุกกลุ่มจะพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน กลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลอง ซึ่งมีนายสิระ  เจนจาคะ  อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีสมาชิกเป็นชาวชุมชนคนริมคลองประมาณ  900  ครัวเรือนเศษ  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวเขตบางเขน  หลักสี่  ดอนเมือง  สายไหม  ฯลฯ  รวมประมาณ 16  ชุมชน   ซึ่งแต่เดิมปฏิเสธที่...
๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สสจ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรชุมชน ร่วมมือกับภาคประสังคม สื่อมวลชน ประกอบด้วย อาทิ นายประจักษ์  อาษาธง,นายดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง,นางจิรภา ธีระกนก,นายอุปกรณ์ ดีเสมอ,นายมานะ เหนือโท,นายสมเจตน์ ไชยลาภ ฝ่ายประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และคณะ ได้ศึกษาข้อมูลในการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆทั้งจังหวัดใกล้เคียง และห่างไกล ทั้งคน สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำมาหากิน โดยเฉพาะส่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีพ การคมนาคม ฯลฯ จึงได้ข้อสรุปว่า น่าจะนำข้อมูลที่ได้จากจังหวัดต่างๆ ที่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อาทิ กาฬสินธุ์,สุรินทร์,สระแก้ว มาจัดเวทีเสวน...
วันนี้ (1 พ.ค. 2560) เวลา 14.00 น. นายสิระ  เจนจาคะ  ประธานกลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลอง พร้อมด้วยตัวแทนชาวชุมชนริมคลองเข้าพบพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองของรัฐบาล           นายอดุลย์  แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเหตุผลที่ชาวบ้านไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในเรื่องของการช่วยเหลือ และแผนการดำเนินโครงการทั้งแผนการรื้อย้าย และการจ่ายเงินชดเชย และการหารือในวันนี้เชื่อว่าชาวบ้านจะเข้าใจมากขึ้น และสามารถดำเนินการโครงการนี้ไปได้อย่างร...
  เพราะข้าวไม่ใช่แค่ข้าว แต่ข้าวคือ วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนภาคกลาง และประกอบกับปัจจุบันเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางภาคเกษตรอย่างรวดเร็ว ภาคเกษตรโดยเฉพาะชาวนาจึงพากันหาทางออกที่หลากหลายทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก และการปรับราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์           โครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของชาวนาไทย (1 ใน 9 บุคคล สายต่อที่พ่อทำ ) โครงการผูกปิ่นโตข้าวจัดตั้งขึ้นจากคนกลุ่มจิตอาสาฯ โดยมีความตั้งใจสร้างคนปลูกข้าวอินทรีย์และคนกินข้าวอินทรีย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในประเทศไทย เพื่อให้ชาวนาไทยและคนกินข้าวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอย่างยั่งยืน และอยากเห็นคนไทยไม่ว...
วันที่ 28 เม.ย. 60 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นำโดย คุณวิชล มนัสเอื้อศิริ และคุณละออ  ชาญกาญจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ คุณจันทนา เบญจทรัพย์ หัวหน้าสำนักอำนวยการกลาง พอช. คุณสุรินทร์ กิจนิจชีว์ ที่ปรึกษา พอช. และคุณวิชัย  นะสุวรรณโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พอช จำนวน 15 คน  ได้ชมนิทรรศการและร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียง ตำบลท่างาม จ.สิงห์บุรี และลงพื้นที่เยี่ยมผู้เดือดร้อนและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 9 ตำบลท่างาม โดยกำหนดการช่วงแรกเป็นเวทีเสวนาสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ซึ่งนายรุ่งแสง ทองศรี ผู้เดือดร้อน ได้กล่าวความรู้สึก “บ้านหลังเดิมเป็นสังกะสีรั่ว ฝนตกทีน้ำก็ไหลตลอด บ้านหลังใหม่ทำให้อยู่ดีขึ้น อยากให้มีโครงการบ้านนี้ฯเพรา...