playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

      เกาะเรียน เป็นชื่อตำบลซึ่งมีที่มาจากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะเรียน ที่มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะเรียน คือ บ้านเกาะเรียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองธรรมชาติ คนเก่าเล่าว่า ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวอยุธยาเมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้เหมาะสำหรับตั้งถิ่นฐานจึงได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะและได้สร้างศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน เพื่อเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจสักการะของชาวจีนและชาวฮอลันดาที่เข้ามา ได้สร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้น ชื่อตำบลเกาะเรียนจึงเรียนชื่อตามศาลเจ้า และโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับเจ้าพ่อเกาะเรียน ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลเกาะเรียน”   ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  10 กิโลเมตร มีเนื้อ...
เขตบางซื่อ / โครงการ “สานพลังประชารัฐ การพัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดย SCG. มอบที่ดิน 10 ไร่ เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน โดยมีเครือข่ายบ้านมั่นคงทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 200 คนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับชาวชุมชนบ่อฝรั่ง พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่ เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์ จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ ส่วนพื้นที่รอบบ่อ บริษัทฯ สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย ต่อมามีการขยายครอบครัว รวมทั้งคนจากภายนอกบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนแออัด บ้านเรือนทรุดโทรม บริษัท SCG ในฐานะเจ้าของที่ดินจึงมีแผนงานพัฒนาบึงบางซื่อขึ้นมา ...
จ.อุทัยธานี / พลเอกอนันตพร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี  ร่วมงานมอบบ้านมั่นคงในที่ดิน สปก.ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  ที่สร้างเสร็จแล้วรวม 228 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลืออีก 90 ครัวเรือนจะสร้างเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมมือกับ สปก.สร้างบ้านมั่นคงนำร่องทั่วประเทศ 982 ครัวเรือน  ใช้งบกว่า 46 ล้านบาท  สร้างเสร็จแล้วประมาณ 500 ครัวเรือน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 36/2559  ให้ยึดคืนพื้นที่ในเขตปฎิรูปที่ดินจากผู้ที่ครอบครองไม่ถูกกฎหมายทั่วประเทศ  รวมทั้งให้นำที่ดิน สปก.(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ยากไร้ขาดแคลนที่ดินทำกิน   โดยในจังหวัดอุทัยธานี  ส...
    ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยนายยุทธพล กาสิงห์ และผู้เดือดร้อน กรณีโครงการบ้านมั่นคงชนบท  ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำงบประมาณปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปให้ชาวบ้านกู้ยืมหมุนเวียน  โดยไม่ได้มีการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  โดยมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเมื่อช่วงค่ำของวันที่ ๒๘  มีนาคมที่ผ่านมานั้น นายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาค  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง  ดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชนบท ฯ ในพื้นที่ตำบลบัวแ...
จ.นครสรรค์ / พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีกระทรวง พม. และ ผวจ.นครสวรรค์  ร่วมพิธีมอบบ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่จำนวน 102 ครัวเรือน  และสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ให้ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล  เผยที่ผ่านมาเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์  แก้ปัญหาไปแล้ว 7 เมือง 36 ชุมชน  3,480 ครัวเรือน  และจะดำเนินการต่ออีก 3,200 ครัวเรือน  พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอผ่าน รมว.พม.ขอใช้ที่ดินรัฐในรูปแบบการเช่าระยะยาวสร้างบ้านเพื่อให้คนจนทั่วประเทศมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ขณะที่หลายหน่วยงานใน จ.นครสวรรค์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด วันนี้ (19 เมษายน)  เวลา  9.30 น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก  จัดกระบวนการ Workshop การจัดการพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและชุมชน ณ  ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชาวนา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี   วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 50 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากพื้นที่รูปธรรม 8 พื้นที่ เจ้าหน้าที่พอช. และคณะกรรมการภาคฯ  เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามที่สนุกสนาน ผ่าน Google forms  โดยหัวหน้างานวิชาการภาคได้เกริ่นนำวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ พอช. ในการถอดบทเรียน จัดการความรู้พื้นที่ของตนเองผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ ตำบลบึงกาสาม และตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี  นางสาวสุวิมล  มีแสง หัวหน้างานพัฒนาองค์ความร...
เขตบางซื่อ / พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังประชารัฐ  พัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ  โดย SCG. มอบที่ดิน  10 ไร่  เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว  และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน  พื้นที่สีเขียว  เป็นปอดใหม่ของกรุงเทพฯ  โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 600 ล้านบาท  เริ่มโครงการกลางปีนี้และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่  เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์  จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่  ส่วนพื้นที่รอบบ่อ  บริษัทฯ  สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย  ต่อมามีการขยายครอบ...
จ.ชัยภูมิ / เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2561  ได้มีพิธีฌาปนกิจศพนายวิวัฒน์  เจนชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่วัดสุวรรณาราม  ต.บ้านเขว้า   อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ   โดยมีญาติมิตร  ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมพิธีประมาณ  500   คน นายวิวัฒน์ เจนชัย เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2520 ที่บ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  เป็นบุตรของพ่อหล่า และแม่รัชนี  เจนชัย  มีพี่น้องรวมวิวัฒน์ 3 คน   ประกอบด้วย  นายทวีศักดิ์   เจนชัย (เป้ด) นายวิวัฒน์ เจนชัย  และนางสาวภัทราดาศิริ (พัชร...