playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

  เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคกลางและวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจ.อุทัยธานี ปิดงานมอบบ้านพอเพียงและบ้านมั่นคงชนบทปี 2560 (ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) พร้อมต่องานปี 2561         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) ร่วมกับนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดบ้านพอเพียงชนบท 5 ตำบล และบันทึกความโครงการบ้านมั่นคงชนบท "ชุมชนอริโยทัยสามัคคี"        โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ตำบล ได้แก่  ต.ทุ่งพง ต.สุขฤทัย ต.ห้วยคต ต.ประดู่ยืน ต.น้ำรอบ  162 ครัวเรือน งบประมาณ   2,575,800 บาท ขยายผลการซ่อมสร้างเพิ่มขึ้น  11 ครัวเรือ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2560   เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจ.ภูเก็ต  จัดงาน “สมัชชาสวัสดิการชุมชน  ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต “  ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  อ.เมือง จ.ภูเก็ต    เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม และพัฒนายุทธศาสตร์ภูเก็ตเกาะสวรรค์ ของขบวนองค์กรชุมชนจ.ภูเก็ต  โดยมีนายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเป็นประธานเปิดงาน  พร้อมผู้นำสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัด  ผู้บริหารพอช. และหน่วยงาน ร่วมงานกว่า 700 คน          นายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานสมัชชาว่าฯ     ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้สวยงามและน่าอยู่ด้วยมือและใจของพว...
             วันที่ 22 สิงหาคม 2560    สภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลนบปริง     จัดให้มีการมอบบ้านพอเพียงชนบท แก่ผู้รับประโยชน์จำนวน 33 ครัวเรือน ที่อบต.นบปริง  อ.เมือง จ.พังงา  โดยมีนายนฤทธ์ มงคลศรี นายอำเภอเมือง จ.พังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน  ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา   ผู้แทนหอการค้า ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน  ร่วมงานมอบบ้านพอเพียงกว่า 60 คน              นางนิศานาถ  เรืองผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลนบปริง  กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับงบประมาณแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจากพอช.จำนวน 550,000 บาท  ได้กำหนดเพดานการซ่...
ขบวนชุมชนจังหวัดเชียงรายและลำปางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดเวทีการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดในระยะเวลา 5 ปี เป็นครั้งแรก โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของขบวนชุมชนจากหลายประเด็นงาน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและในจังหวัด เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ที่สหกรณ์เคหสถานล้านนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขบวนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดเวทีทำความเข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ และกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงราย จากการวิเคราะห์พื้นที่ของขบวนชุมชนพบว่าในจังหวัดมีจุดแข็ง คือ มีแกนนำที่เข้มแข็ง มีกลุ่มองค์กรที่หลากหลายและมีการรวมตัวแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน รวมถึงมีรูปธรรมการแก้ไขปัญห...
  กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อรองรับรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ จำนวน 7 ชุมชน 8 สัญญาเช่า โดยนายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ  วัดบางบัว  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร           วันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560) นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2554 ส่งผลกระทบในการระบายน้ำของสายคลองต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฏหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
เนื่องจากเหตุการณ์อุทุกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ทำให้พี่น้องประชาชนมากมายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก กลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงรวมตัวกันไปเปิดหมวก ถือกล่องเพื่อขอรับบริจาคเงินในสถานที่ท่องเที่ยวในย่านถนนนวมินทร์ ตลาดนัดหัวมุม เป็นระยะเวลา 3 วัน           และภายในวันนี้ทางกลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคมได้มีการมอบเงินผ่านพลโท ชนาธิป บุญนาค เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก และนายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในการรับมอบ โดยยอดเงินรับบริจาคทั้งหมดจำนวนเป็นจำนวนเงิน 24,355 บาท เพื่อที่จะดำเนินการส่งมอบให้พี่น้องทางภาคอีสานในการใช้ประโยชน์ต่อไป              &nb...
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมเครือข่ายสวัสดิการภาคเหนือ 15 จังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่พอช. จำนวน 45 คน  วัฒนธรรมที่น่ารักของการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ทำกันมาตลอด  คือ “ฮอมกัน”  การนำอาหารจากแต่ละบ้านมาแบ่งปันมากินข้าวร่วมกัน  ณ วันประชุม เวทีการประชุมช่วงเช้า มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการ นางมุกดา  อินต๊ะสาร และนายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงฯ และนายธนภณ  เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือ  มีรายลละเอียดการประชุม  ดังนี้  1)ความคืบหน้า (ร่าง)พรบ.สวัสดิการ   2)ความร่วมมือกับศูนย์คุณธร...
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการพัฒนาเกาะพะลวย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาปรับปรุงซ่อมที่อยู่อาศัยบ้านเกาะพะลวย ม.6 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านและ ผช.ผอ.ศปก.พพล. พลังงานจังหวัด และผช.ผอ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำผู้ว่าราชการจังหวัดดูบ้านพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอ่าว 1 ตามโครงการบ้านมั่นคงพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ และความมั่นใจได้ในการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง  ชาวบ้านทั้ง 3 อ่าว และแวะดูสถานที่ตั้งศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาเกาะพะลวยส่วนหน้า (ศปก.พพล.ส่วนหน้า)ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  ณ สถานีอนามัยบ้านเกาะพะลวย พ้รอมได้สั่งการให้สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีหาแนวทางทำบ้านตัวอย่างโ...