playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          ไบโอแก๊สหรือแก๊สชีวภาพจากมูลของสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เช่น สุกร วัว ควาย หรือเศษอาหารที่เหลือทิ้งตามครัวเรือน ถือว่าเป็น “พลังงานทางเลือก” อีกรูปแบบที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้แก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียวัตถุในกระบวนการย่อยสลาย โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนจะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้น คุณชมัยภรณ์ ชื่นจิตร (มาย) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านเสาหิน ผู้นำหญิงนักพัฒนา คุณชมัยภรณ์ ชื่นจิตร หรือหลายคนเรียกว่า “ผู้ใหญ่มาย” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านเสาหิน ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าแฝก และอาสาสมัครพลังงาน (อสพ.)) เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า หมู่บ้าน เสาหินได้ผลิต “ไบโอดีแก๊ส” ไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นหมูบ้าน ปลอดแก๊สปิโตรเลีย...
ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก/  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม.เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านริมคลองที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกอีก 122   หลัง   ใช้งบเกือบ 50  ล้านบาท คาดแล้วเสร็จต้นปี 2561   ขณะที่ พอช.สนับสนุนชุมชนสร้างบ้านแล้ว  12  ชุมชน  รวม 839 หลัง วันที่ 19 กรกฎาคม  2560  เวลา 15.00   น.  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ  ได้เดินทางมาที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ริมคลองลาดพร้าว  เขตจตุจักร  เพื่อเป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่  โดยมีนายเชาวฤทธิ์  ทรงนวรัตน์   ผู้อำนวยการเขตจตุจักร   นายสมชาติ  ภ...
  ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1/ 2560  ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ภาคประชาชน พ.ศ. 2561- 2564  ต่อนายวีร์รวุทธ  ปุตระเศณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง/20 ก.ค.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัด และนายวิชัย  นะสุวรรณโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมว่ารู้สึกดีที่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลครบทุกตำบลของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล แล้วนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงานและรับรองยุทธศาสตร์แผนงานภาคประชาชนจังหวัด   ในช่วงเช้าเป็นการคัดเลือกประธานในที่ประ...
วันนี้/พ่อเมืองชัยนาท ร่วมมอบความรัก สร้างพลังเครือข่าย เชื่อมโยงแผนที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 61           ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายนิมิต วันไชยธนวงศ์) ร่วมกับนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมอบพลังความรัก ความสามัคคีครั้งที่ 2 ณ หมู่ 6 วัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท            จากบทเรียน"ความพอเพียง"ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างของ"หัวเรือใหญ่"กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ในงานมอบความรักด้วยใจ สานพลังเครือข่าย สร้างบ้านพอเพียง สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับคนชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 19 กรกฎาคม 256...
ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/   3 องค์กร  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง”  เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  โดยใช้หลัก 3Rs  คือ  การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  วันที่  21 กรกฎาคม 2560    เวลา 10.30 น.  ที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ซอยพหลโยธิน 54   เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง”  ระหว่างนายสากล  ฐินะกุล  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นายอวย...
กาฬสินธุ์/ 19 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมกับ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขบวนองค์กรชุมชนอำเภอห้วยเม็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2560 “สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มียุทธศาสตร์” แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตำบลคำใหญ่ และตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 56 ราย โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอำเภอห้วยเม็ก นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ ...
บึงกาฬ/ 19-20 กรกฎาคม 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมภาษาภูผา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีติดตามเสริมพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อทบทวนการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนจังหวะก้าวในการทำงาน นายวิเชียร พลสยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค พอช. กล่าวถึงการยกระดับการทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด โดยกระบวนการติดตามแบบเสริมพลัง โดยระบุว่า คำว่าการจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง เป็นคำที่สรุปรวบยอด ที่ประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของการพัฒนา การพัฒนาต้องมาจากประชาชน เมื่อประชาชนตั้งหลักได้ จึงไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ทำลายความคิดเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของเรา อนาคตลูกหลานเป็นเรื่อง...
  วันนี้ (19 ก.ค.2560) เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ชั้น 1  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เวทีในที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ,รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ,รายงานความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันจัดการสังคม และแนวทางการประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน พร้อมทั้งมีวาระเพื่อพิจารณาร่วมกันเรื่อง รายงานเวทีความร่วมมือ" พลังสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศไทย คณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ผู้แทนกรมกา...